07-06-2017  Toegangsbeperkingen voor vracht- en bestelverkeer in stadscentra zijn bedrijven die vracht moeten leveren in binnensteden al jaren een doorn in het oog: Venstertijden, lengte- en gewichtsbeperkingen, milieuzones of specifieke routes beperken het wegvervoer en de leveringsmogelijkheden.

Onduidelijk

Veel zones in stadscentra zijn (buiten de venstertijden) niet meer toegankelijk voor bepaalde voertuigen. Om de bevoorrading van de binnenstad te faciliteren bieden gemeenten de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen om toch het gebied in te kunnen. De ervaring leert echter dat bij veel gemeenten het ontheffingsbeleid rondom venstertijden voor logistiek verkeer niet duidelijk is of dat men slechte ervaringen heeft in het aanvragen van zulk een ontheffing. evofenedex onderzoekt daarom onder haar leden wat zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

Vereenvoudigen

Het doel van dit onderzoek is het vereenvoudigen van het ontheffingenbeleid van gemeenten voor ondernemers. evofenedex voorziet in de toekomst meer zonering (met privileges en ontheffingen) en meer dynamiek en flexibiliteit in de toegangsregimes. Zo verwachten wij variatie in het toegangsregime op basis van tijd, plaats en de uitstoot van het voertuig. Dan is een goede communicatie en eenvoudige aanvraagprocedure van het grootste belang om de administratieve lasten voor bedrijven te minimaliseren.

Deelnemen aan het onderzoek