27-07-2012  Vorige week heeft het Hof Den Bosch een interessante uitspraak gedaan over de onderzoeksplicht van een importeur van inbreukmakende stoffen uit China. Volgens het Hof moet de importeur zich er van verzekeren dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

In deze zaak gaat het om een bedrijf dat in textiel handelt en vanuit dat oogpunt stoffen met dessins uit China importeert. De wederpartij houdt zich onder andere bezig met het ontwerp van stoffen en beticht de importeur ervan dat hij stoffen op de markt brengt die inbreuk maken op haar auteursrechten.

Auteursrecht

Volgens het Hof is voor auteursrechtelijke bescherming vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt.

Het Hof stelt vervolgens vast dat de ontwerper inderdaad rechthebbende is van het auteursrecht op de dessins en dat de importeur niet kan aantonen waar zijn ontwerp vandaan komt of dat zijn stoffen eerder op de markt zouden zijn gebracht.

Inbreuk

De importeur geeft vervolgens aan dat, vanwege het legio aantal dessins dat op de markt is, het niet van hem kan worden verlangd om te weten dat een bepaald dessin inbreukmakend is. Bovendien heeft de importeur aan de leverancier gevraagd of de dessins vrij waren, waarop bevestigend is geantwoord.

De importeur geeft ook aan alleen zaken te doen met betrouwbare leveranciers en deze op te dragen alleen stoffen te verkopen die geen inbreuken maken op rechten van derden. Een verdergaande controle is dan ook niet mogelijk.

Uitspraak

Het Hof denkt daar anders over en vindt dat van de importeur meer verwacht mag worden dan zij feitelijk heeft gedaan. Volgens het Hof moet de importeur aan de leverancier vragen wie de maker is en waaraan de fabriek het auteursrecht ontleend.

Omdat de importeur dit heeft nagelaten, heeft hij onvoldoende aan zijn ‘vergewisplicht’ voldaan en kan zich daardoor niet beroepen op het ontbreken van schuld. 

Gevolgen

Deze onderzoeksplicht is dus vergaand. Daarbij kan uit de uitspraak worden gelezen dat de onderzoeksplicht niet alleen geldt voor stoffen of specifieke producten, maar dat dit een meer algemene onderzoeksplicht is voor importeurs.

EVO adviseert leden die zich bezighouden met import dan ook strikt gehoor te geven aan deze onderzoeks- en/of vergewisplicht; daarmee kunnen risico’s op schadevergoeding worden vermeden.