10-05-2016  De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de 3.500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. Deze verplichting geldt ook voor bestelauto's met aanhangwagen. De laatste tijd ontvangt EVO-ledenservice veel vragen van ondernemers die moeite hebben met de interpretatie van de regels.

Voorbeeld

Wanneer er met een standaard Mercedes Vito bestelauto (2800 kilogram ttm) en een enkelassige aanhangwagen met een laadvermogen van 750 kg wordt gereden, dan is het totaalgewicht al boven de drieënhalve ton. Hierdoor kan er al een tachograafverplichting ontstaan. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht: dit geldt ook wanneer het bedrijf eigen vervoer verricht.

Uitzonderingen

Er bestaat een aantal uitzonderingen. Zoals een hovenier die met zijn bestelauto en aanhangwagen met een graafmachine naar locatie rijdt. En hier vervolgens heel de dag zijn werkzaamheden mee verricht. Ook dakdekkers die met een lading dakpannen naar een locatie rijden vallen onder deze uitzondering.

Voertuig

Maar niet alleen de aard van de werkzaamheden kan reden voor een uitzondering zijn. Ook de samenstelling van het voertuig heeft invloed.  Wanneer de auto meer dan acht zitplaatsen heeft buiten de zitplaats van de bestuurder, dan is het ingericht voor het vervoer van personen. Is het voertuig voorzien van een laadruimte en heeft het 500 kilo laadvermogen, dan is het ingericht voor goederenvervoer. En is de tachograafverplichting van toepassing.

Gebruik

Soms wordt er wisselend met en zonder aanhangwagen achter de bestelauto gereden. Bijvoorbeeld bij aannemersbedrijven. Het vervoer is hier bijzaak, waardoor het rijden beperkt blijft. Het gebruik van een tachograaf is voor deze bedrijfstakken onder bepaalde voorwaarden dan ook niet nodig. Voor meer informatie heeft EVO een dossierpagina samengesteld over alle zaken rondom de tachograaf.

Extra kosten

Veel bestelauto’s zijn nog niet uitgerust met een tachograaf. Het inbouwen kost rond de 2.000 euro. Ook dient er een bestuurderskaart (chauffeur gebonden) en een bedrijfskaart te worden aangevraagd via de KIWA en moet de bestuurder opgeleid worden in de omgang met de tachograaf. Tot slot is er ook nog uitleesapparatuur noodzakelijk om de data van de chauffeurskaart te halen.

Tachograafvrijstellingscheck

De EVO-ledenservice kan bedrijven informeren over hun specifieke situatie. Ook kan EVO gratis voor bedrijven bepalen of een vrijstelling van de tachograaf van toepassing is.

Doe de check

Boetes

De boetes voor het niet hebben of onjuist gebruiken van de tachograaf zijn niet mals. Ze starten bij 1.100 euro, maar kunnen oplopen tot 4.200 euro of hoger.