11-05-2016  Schade aan magazijn of materieel na een ongeval is al ongewenst, laat staan als er bij het ongeval persoonlijk letsel te betreuren valt. Naast het persoonlijke leed dat daarbij komt kijken, krijgen bedrijven te maken met kosten. Een werknemer met lichamelijk letsel kost een bedrijf gemiddeld 35.000 euro, zo hebben verschillende partijen berekend. Dit bedrag is voor een groot gedeelte opgebouwd uit inkomensverlies, maar ook bijvoorbeeld uit niet-vergoede medische kosten en compensatie voor beperkingen in het dagelijkse leven. In dat bedrag is het omzetverlies van de werkgever en de schades aan stellingen en heftrucks nog niet meegenomen.

Jaarlijks 1600 ongevallen

Het werken met intern transportmiddelen is niet zonder risico’s. Jaarlijks vinden er ongeveer 1600 incidenten plaats in een magazijn waar een intern transportmiddel bij betrokken is. In veel van deze gevallen betreft het een aanrijding. In Nederland resulteert dit in ongeveer 148 zwaargewonde personen per jaar.

Tien aandachtspunten

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor haar werknemers. Onder het motto: ‘Voorkomen is beter dan genezen’, kunnen bedrijven het beste investeren in veiligheid in het magazijn om de kans op een ongeval in de toekomst tot een minimum te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het personeel te trainen, de juiste veiligheidsvoorzieningen te gebruiken of de infrastructuur van het magazijn aan te passen.

Download de tien aandachtspunten

Dankzij jarenlange praktijkervaring heeft Daniëlle Gevers Deynoot, magazijnexpert van EVO, tien belangrijke aandachtspunten samengesteld om ongevallen met intern transportmiddelen te voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat het naleven van deze aandachtspunten het aantal ongevallen met 35 procent kan verminderen.

EVO Magazijn Veiligheidscheck

EVO heeft de Magazijn Veiligheidscheck ontwikkeld om bedrijven te helpen met het controleren en verbeteren van de veiligheid in het magazijn. Deze check wordt uitgevoerd door middel van interviews en waarnemingen. Met de Magazijn Veiligheidscheck kunnen bedrijven tevens aantonen dat er structurele aandacht is voor veiligheid in het magazijn.

Bekijk de mogelijkheden