16-03-2016  Tijdens de dag van de gevaarlijke stoffen leren bezoekers effectief leidinggeven aan personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt.

De correcte omgang met gevaarlijke stoffen is niet een taak van één personeelslid maar meestal van meerdere werknemers. Om misverstanden te voorkomen in de omgang met deze stoffen is het van groot belang dat werkinstructies voor iedereen helder zijn. De interpretatie van de richtlijnen door het management kunnen niet aan discussie onderhevig zijn. Maar de efficiëntie en motivatie van de werknemers mag ook niet in het geding komen.

Tijdens de workshop “Effectief leidinggeven aan personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt” krijgt de bezoeker handvatten om het personeel op een positieve wijze te instrueren dat zij het belang van het volgen van de opdrachten zelf realiseren. 

De workshop leert de volgende zaken:

  • Hoe zorgt u ervoor dat iedereen de werkinstructies op de juiste wijze interpreteert;
  • Hoe zorgt u ervoor dat men het belang van veiligheid nooit uit het oog verliest;
  • Hoe gaat u beter om met weerstand, emoties en conflicten;
  • Hoe creëert u een cultuur waar fouten maken geen taboe is.

Deze workshop wordt gegeven op donderdag 19 mei 2016 tijdens EVO de Dag van de Gevaarlijke Stoffen. De dag voor alle professionals betrokken bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het thema van het evenement van dit jaar is: 'Personeel: de onbeheersbare factor?'