25-09-2014  ZSK, het centrale afvalorgaan in Duitsland heeft onlangs een online registratieadres geopend voor de aanvraag van een registratie voor onder meer het vervoer van niet gevaarlijke afvalstoffen. Ook vergunningen voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen naar en van Duitsland kan daar worden aangevraagd. 

‘Abfallbehörde’

Deze registratie moest voorheen schriftelijk worden aangevraagd bij de ‘Abfallbehörde’ in de deelstaat waar de afvalstoffen werden opgehaald of naartoe werden gebracht. Het was echter onduidelijk wie of wat deze ‘Abfallbehörde’ was en waar deze was gevestigd en op welke wijze registratie zou moeten plaatsvinden. Bij het nieuwe centrale registratiepunt kunnen bedrijven zich nu online registreren, ongeachte waar de leverancier of ontvanger in Duitsland is gevestigd. 

Voorlichtingsbijeenkomst over afval

EVO organiseert op 30 september een voorlichtingsbijeenkomst in Houten over het onderwerp afvalstoffen. Ondernemers krijgen daar antwoord op vragen als:

  • Wanneer is een product een afvalstof? 
  • Wat zijn oranje- en groenelijstafvalstoffen?
  • Wanneer geldt een registratieverplichting en wanneer een meldingsplicht
  • Hoe zit het met grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen?

Meer informatie over de bijeenkomst