10-03-2015  De regels voor bovengrondse afgewerkte olietanks zijn per 1 januari 2015 versoepeld. EVO is tevreden met de versoepeling van de regels, maar constateert dat ondernemers mogelijk onnodig hebben geïnvesteerd in nieuwe opslagtanks. EVO houdt een inventarisatie onder haar leden om de grootte van het probleem te bepalen.

Versoepelde regels

Met ingang van 1 januari 2015 hoeven bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie niet meer te voldoen aan PGS 30 en de BRL K903 en zijn bodem beschermende voorzieningen voldoende. Er is geen tank- en installatiecertificaat meer nodig.

Voor bestaande opslagtanks vervalt de (her)keuringsplicht die in veel gevallen betekend zou hebben dat de tank voor 1 januari 2015 vervangen had moeten worden door een BRL-K903 gecertificeerde tank. Deze tanks mogen dus gewoon blijven staan.

Nieuwe inzichten voor afgewerkte olie

In de zomer van 2014 volgde uit een onderzoek naar de gelijkwaardigheid van een bovengrondse afgewerkte olietank, dat de meeste eisen uit de PGS 30 en de BRL K903 niet relevant zijn voor bovengrondse afgewerkte olietanks.

Uit nieuwe inzichten blijkt dat afgewerkte olie geen brandbare vloeistof van ADR klasse 3 is. Het vlampunt van de gebruikte smeerolie ligt ver boven de 100 graden. Zelfs als tijdens het gebruik wat brandstof met de olie vermengd raakt, komt het vlampunt van de uiteindelijke afgewerkte olie niet onder de 60 graden.

Zie u voor meer informatie de website van Infomil

Heeft u onnodig geïnvesteerd in een nieuwe opslagtank?

Neemt u contact op met ledenservice van EVO via ledenservice@evo.nl / vult u de vragenlijst in.

Inventarisatie vragenlijst invullen

De uitkomsten van het onderzoek worden onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij gevraagd wordt om een oplossing voor bedrijven die onnodig hebben geïnvesteerd in nieuwe bovengrondse afgewerkte olietanks.