Ontbreken RI&E is een groot risico

Inventarisatie voor een veilige werkomgeving

Wie zijn risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E, niet op orde heeft kan voor een financiële verrassing komen te staan. De inspectie legt, na een waarschuwing, een forse boete op. Bij een bedrijfsongeval kan ook de verzekering dwars gaan liggen als de documentatie niet op orde is.

Een bedrijfsongeval in het magazijn is behoorlijk vervelend, maar als naderhand blijkt dat de verplichte een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) niet is uitgevoerd, kan er nog een financiële kater bijkomen. Want wie een dergelijke RI&E niet kan tonen bij een controle door de Inspectie SZW hangt een flinke boete boven het hoofd. Daarnaast kan de verzekering dwars gaan liggen bij het betalen na een ongeval als blijkt dat de papieren niet op orde zijn.

Toetsen

“Voor bedrijven die meer dan 25 werknemers hebben is toetsing van de RI&E nodig. Kleinere bedrijven kunnen dit zelf via een zogenoemd RI&E-instrument doen. Dat is een online tool die helpt om te checken of de opgestelde RI&E voldoet aan alle eisen”, legt Edwin de Ligt, Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist bij Consenso Arbo, uit. Hij adviseert bedrijven bij het uitvoeren en opstellen van een inventarisatie. “Grotere bedrijven zijn verplicht om een RI&E, die elke vijf jaar opnieuw moet worden opgesteld, te laten toetsen. Daarbij hoort ook een plan van aanpak, om ervoor te zorgen dat het bedrijf aan alle eisen voldoet.”

Het doel van een RI&E is inzicht krijgen en bewustzijn creëren van de veiligheidsrisico’s in een bedrijf. De Ligt: “Het is belangrijk om te beseffen dat het opstellen ervan geen papieren exercitie is. In het document wordt vastgelegd hoe directie, leidinggevenden, personeel en eventueel de ondernemingsraad omgaan met de arbeidsomstandigheden en de middelen en hoe de organisatiestructuur in elkaar zit. En dat alles gericht op de veiligheid. Het moet een bewustzijn creëren hoe er veilig gewerkt kan worden in een magazijn.”

Arbeidsongeval

Bedrijven die beschikken over grote magazijnen hebben volgens De Ligt meestal hun RI&E goed op orde. “Ik kom bij heel veel bedrijven in verschillende sectoren en er zijn best wat verschillen. Bij logistiek dienstverleners en transportbedrijven heerst een goede werk- en veiligheidscultuur. Mensen worden goed geïnstrueerd en beseffen in welke omgeving ze werkzaam zijn.” In bijvoorbeeld de bouw is het minder goed geregeld volgens De Ligt. “Daar hebben bedrijven te maken met arbeidsmigranten die zwaar werk doen. Dat maakt het opstellen van een goed plan lastiger. Soms ben ik dan de brenger van het slechte nieuws.”

Toch is het van belang om een gedegen RI&E in huis te hebben, want wie wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW en een dergelijke evaluatie niet kan tonen, loopt risico op een flinke boete. “De eerste keer krijg je alleen een waarschuwing, maar daarna een boete als het niet op orde is”, aldus De Ligt. “Afhankelijk van de bedrijfsgrootte loopt dat op tot drieduizend euro.” Deze boetes gaan de komende tijd fors stijgen. En dat is volgens hem nog niet eens het grootste financiële risico. 

“Bij een arbeidsongeval waarbij een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar een dag moet blijven, komt standaard de Arbeidsinspectie langs en loop je kans op een boete. En daar blijft het niet bij, want ook een groot deel van de verzekeraars wil de RI&E zien voordat ze uitkeren, anders verhogen zij het eigen risico naar 25.000 euro.” Bovendien heeft het gevolgen voor de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld als iemand blijvend invalide wordt. De Ligt: “Uiteraard moet er dan wel een causaal verband zijn tussen het ontbreken van de inventarisatie en het ongeval.”

Werkdruk

De Inspectie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzen bedrijven erop dat het voorkomen van beroepsziekten vast moet liggen in de RI&E. “Een goede ontwikkeling”, aldus De Ligt. “Daarnaast zie je de laatste jaren dat er veel meer aandacht is voor de psychosociale kant van arbeid. Denk daarbij aan werkdruk, maar ook aan pesten op de werkvloer, agressie en ongewenste intimiteiten. In de RI&E staat beschreven hoe het bedrijf daarmee omgaat, of er een protocol is en of de organisatie vertrouwenspersonen heeft aangesteld.”

Een succesvolle RI&E is volgens De Ligt een RI&E waarin werknemers en werkgevers elkaar kunnen vinden en versterken. “Werknemers moeten niet alleen maar leunen op en wijzen naar de werkgevers. Zelf moeten zij zich ook inzetten voor een veilige werkomgeving en de protocollen volgen. Aan de werkgevers de schone taak om werknemers niet alleen de goede middelen en opleidingen te geven, maar ook om ze te blijven wijzen op veilig gedrag.”

Dit artikel is verschenen in evofenedex magazine - geschreven door Job Halkes

Aan de slag

Zelf kun je gelijk aan de slag met het opstellen van de RI&E. In deze whitepaper lees je alles wat je nodig hebt om een volledige RI&E op te stellen. Heb je hulp nodig bij het uitvoeren en toetsen van je RI&E? Dan staan wij voor je klaar.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder