29-04-2016  Sinds maart zijn in Frankrijk bij tachograafcontroles ten onrechte enkele hoge boetes gegeven op dubbelbemande vrachtwagenritten, zo meldt de organisatie Transport in Nood. Een softwareprobleem in de controlesystemen lijkt de oorzaak. 

Bij een rit met een enkele chauffeur moet deze na 4,5 uur rust nemen en dit als zodanig invoeren in de tachograaf. Bij een dubbelbemande rit werkt dit anders. Als chauffeur 2 het stuur overneemt van chauffeur 1, boekt chauffeur 1 de daarna geldende onderbreking (pauze) in als 'Beschikbaarheidstijd' in de tachograaf.

Controles

Bij de controles in Frankrijk werd de 'beschikbaarheidstijd' niet als onderbreking gezien, terwijl dit wel had gemoeten. Daarom dachten de controleurs dat de chauffeurs overtredingen waren begaan, wat leidde tot de hoge boetes.

De problematiek van de onterecht gegeven boetes is onlangs besproken in de Europese Commissie. Volgens Transport in Nood zou een Franse afgevaardigde hebben aangegeven dat een probleem met nieuwe controlesoftware de oorzaak is van de verwarring. De genoemde 'beschikbaarheidstijd' zou door het systeem niet herkend worden als 'onderbreking'. Controleurs zouden niet op de hoogte zijn van deze storing.

Advies

Totdat de problematiek is opgelost, adviseert EVO aan chauffeurs van dubbelbemande ritten in Frankrijk om rusttijden in acht te nemen zoals die gelden bij een 'enkele bemanning'.