09-11-2012  Euro-3-vrachtauto’s mogen nog een jaar de milieuzone van Amsterdam in. De gemeente heeft in overleg met het bedrijfsleven besloten om de ontheffingverlening voor de milieuzone dit jaar te verruimen. Voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager een intentieverklaring moet overleggen waarin de aanschaf van een Euro-6-voertuig wordt bevestigd. Een commissie zal de ontheffingsaanvraag beoordelen.

Dagontheffing

Ondernemers die met een vrachtauto die niet voldoet aan de toelatingseisen eenmalig de Amsterdamse milieuzone willen inrijden, kunnen een dagontheffing aanvragen. Deze wordt door de gemeente verleend. De gemeente verstrekt maximaal 12 dagontheffingen per kenteken per kalenderjaar.

Nieuwe vrachtauto

Dagontheffingen zijn ook beschikbaar voor ondernemers die een vrachtauto hebben die niet voldoet aan de toelatingseisen als zij kunnen aantonen dat zij een auto hebben aangeschaft die wel aan de toelatingseisen voor de milieuzone voldoet maar die nog niet is geleverd. Zij moeten wel een aankoopfactuur kunnen tonen. Deze ontheffing geldt voor de duur van de leveringsperiode plus één maand.

EVO-leden kunnen voor meer informatie contact opnemen met EVO-Ledenservice, telefoon 079 3467 346.