evofenedex wil een veilige brug en goede bereikbaarheid voor ondernemers

Leestijd 1 minuut

28-10-2021  Het is nu mogelijk voor bepaalde categorieën zwaar transport een ontheffing aan te vragen voor de brug bij het Friese Kootstertille. De brug is al enige tijd buiten gebruik voor zwaar verkeer door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden door Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Een of meerdere ontheffingen aanvragen kan via de website van provincie Friesland. Klik hiervoor op de aanvraagbutton ‘overige activiteiten provinciale wegen’. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe snel ontheffing kan worden verleend; dit hangt mede af van het aantal aanvragen.

De volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag:

  1. Welk transportvoertuig
  2. Kenteken
  3. Totaal last in volgeladen toestand
  4. Aslasten (kN)
  5. Tussenafstanden van de assen (m)
  6. Belasting (kN)
  7. Staat voertuig in de (bijgevoegde) tabel omschreven ja/nee
  8. Kiezen uit: ontheffing voor eenmalig/langere periode
  9. Je (bedrijf) Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens
  10. eHerkenning of DigiD

evofenedex heeft contact met Rijkswaterstaat over de (gedeeltelijke) afsluiting van de brug bij Kootstertille. Onze inzet richt zich op een veilige brug en op goede bereikbaarheid van en door ondernemers in de betreffende regio. Vragen hierover kun je stellen aan Saskia Toor, beleidsadviseur regio Noord & Oost via s.toor@evofenedex.nl.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder