Ontslag op staande voet als laatste redmiddel

Er gelden strenge eisen voor ontslag op staande voet

Wat doe je als werkgever als een heftruckchauffeur tijdens het rijden zijn telefoon gebruikt en een ernstig ongeval veroorzaakt? Ontslag op staande voet is niet zonder meer mogelijk; er gelden strenge eisen voor.

Ontslag op staande voet is een zeer ingrijpende sanctie voor een werknemer. Niet alleen eindigt zijn arbeidsovereenkomst per direct, maar hij kan ook geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Het wordt gezien als laatste redmiddel en het ontslag moet daarom aan strenge eisen voldoen. Zo moet  de werkgever het ontslag op staande voet onmiddellijk (onverwijld) geven na het ontdekken van de overtreding, moet hij kunnen aantonen dat er een dringende reden is voor ontslag en moet hij de reden ook direct en op de juiste wijze aan de werknemer mededelen. Als niet aan deze eisen is  voldaan, zal het ontslag geen stand houden bij de rechter.

Onzekerheid

Voor werkgevers is een ontslag op staande voet risicovol. De werknemer kan binnen twee maanden bij de rechtbank een procedure starten. Als de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet geldig is gegeven, is de arbeidsovereenkomst niet geëindigd en moet de werkgever alsnog het loon betalen over de afgelopen periode. Omdat ook nog hoger beroep kan worden ingesteld, kan er een lange periode onzekerheid bestaan over het einde van de arbeidsovereenkomst en kan een loonclaim hoog oplopen. Om dit te voorkomen, verdient het de voorkeur bij twijfel de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De afspraken leg je dan vast in een beëindigingsovereenkomst.

Een werknemer heeft bij een beëindigingsovereenkomst wel een bedenktermijn van in principe twee weken. Hij of zij kan gedurende deze termijn de overeenkomst ontbinden door het schrijven van een brief aan de werkgever. Het gevolg daarvan is dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en dat er nog steeds geen zekerheid bestaat over het einde van de arbeidsovereenkomst.

Omdat het ontslag op staande voet ‘onverwijld’ moet worden gegeven, kun je hier niet alsnog toe overgaan omdat door de onderhandeling al de nodige tijd zal zijn verlopen. Het verdient in zo’n situatie de voorkeur het ontslag op staande voet wel te geven en pas in te trekken als de bedenktermijn uit de overeenkomst is verlopen.

Waarschuwing

Een voorbeeld uit de praktijk. Een heftruckchauffeur ziet een collega op een andere heftruck over het hoofd en rijdt deze met volle snelheid aan. De vork van zijn heftruck doorboort het raampje van de deur en mist de collega op een haar na. Ooggetuigen hebben gezien dat de chauffeur op zijn telefoon keek tijdens het ongeluk. Een aantal weken daarvoor is de chauffeur al aangesproken op het gebruik van zijn telefoon tijdens werktijd. Hiervan was wel een verslag gemaakt, maar in het verslag stond geen officiële waarschuwing. In de huis- en gedragsregels, die de chauffeur voor akkoord had ondertekend, stonden geen regels over het gebruik van telefoons/social media tijdens werktijd. In de regels stond dat sprake kon zijn van ontslag als de werknemer eerst gewaarschuwd was. Was er voldoende grond voor een ontslag op staande voet?

Roekeloos

Het bij evofenedex aangesloten bedrijf handelde voortvarend en won nog dezelfde dag juridisch advies in. De jurist van evofenedex zag wel een aantal haken en ogen aan een te geven ontslag op staande voet. Er was sprake van roekeloos rijgedrag waardoor de veiligheid van een collega in gevaar was gebracht, maar er was geen officiële waarschuwing en geen beleid voor het gebruik van de telefoon/social media tijdens werktijd. Daarom heeft de jurist geadviseerd om de chauffeur de keuze te geven tussen een ontslag op staande voet en een beëindigingsovereenkomst. De chauffeur heeft ingestemd met de laatstgenoemde mogelijkheid, waardoor het bedrijf zekerheid had over het einde van de arbeidsovereenkomst. Zij hebben het ontslag op staande voet wel gegeven en pas ingetrokken na verloop van de bedenktermijn.

Proefabonnement

Dit artikel is eerder verschenen in evofenedex magazine en geschreven door jurist Marinke Roebersen. evofenedex magazine is ons ledenblad, met toegankelijke informatie over de wereld van transport en logistiek. evofenedex magazine zet op een rij wat nieuwe overheidsregels betekenen voor je dagelijkse bedrijfspraktijk, hoe je moet omgaan met juridische kwesties en het biedt praktische handvatten als het gaat om magazijnhulpmiddelen, personeelsbeleid, automatisering en wagenpark. Vraag nu kosteloos het proefabonnement aan.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder