10-02-2015  Vanaf 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht op de schop. De rol van het UWV zal hierdoor veranderen. Alleen in geval van een bedrijfseconomisch ontslag of langdurige ziekte zal men nog kunnen aankloppen bij het UWV. In overige gevallen zal de gang naar de kantonrechter moeten worden gemaakt.

De meeste werkgevers zijn al bekend met een ontslagaanvraag via het UWV maar er gaan ook aan de procedurele kant enkele zaken wijzigen. Met name de doorlooptijd zal sneller zijn dan nu het geval is. Voorheen duurde een UWV-procedure ongeveer 6 tot 8 weken. Dit zal straks verkort worden tot 4 weken.

Werknemer

De werknemer zal, net zoals nu, nog 2 weken hebben om verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag van zijn werkgever. Echter, de tweede schriftelijke ronde waarin werkgever en werknemer nieuwe inzichten naar voren kunnen dragen, zal nog maar 7 dagen in beslag nemen in plaats van 10 dagen die men nu kan gebruiken.

Een verandering is dat vanaf juli nog maar vijf procent van alle aanvragen moet worden voorgelegd aan een ontslagcommissie. De regering verwacht dat de totale doorlooptijd hiermee sterk zal verminderen.

Hoger beroep

De verkorting van de doorlooptijd lijkt een groot voordeel te zijn. Niettemin, kan er straks in hoger beroep worden gegaan tegen de beslissing van het UWV bij de kantonrechter. Hiermee wordt de onzekerheid voor partijen aanzienlijk vergroot.