evofenedex, ACN en TLN/Fenex benadrukken belang voldoende ruimte voor vrachtvliegtuigen

Leestijd 2 minuten

09-07-2020  Een toekomstgerichte, duurzame en krachtige luchtvrachtoperatie is belangrijk voor Nederland. Volgens evofenedex, Air Cargo Netherlands (ACN) en TLN/Fenex vraagt dit om een stevige verankering van vracht in het luchtvaartbeleid, waardoor nieuwe investeringen worden aangetrokken en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Met de nota ‘Ruimte voor Luchtvracht’ kan Nederland zijn positie in de productie, distributie en logistiek verder versterken voor belangrijke sectoren als farma, hightech en sierteelt. De ondernemersorganisaties vinden het daarom noodzakelijk dat er een uitvoeringsagenda met heldere acties wordt toegevoegd aan de Luchtvaartnota van het kabinet.

Dit schrijven de drie ondernemersorganisaties in hun gezamenlijk ingediende zienswijze op de ‘Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050’. Om ‘Ruimte voor Luchtvracht’ te bereiken en verankeren, stellen de organisaties voor een uitvoeringsagenda met heldere acties aan de nota toe te voegen. Aan de hand van negen actiepunten wordt ingezet op het borgen van vrachtvluchten op zowel Europees als nationaal niveau, het verduurzamen van de vrachtoperaties, samenwerking tussen Schiphol en Maastricht Aachen Airport, en de bijdrage van luchtvracht aan geluidshinderreductie voor omwonenden. Deze punten zorgen niet alleen voor het behoud van vrachtvluchten, maar ook voor het versterken van de gehele luchtvrachtoperatie in Nederland. Dit ondersteunt exportkansen, creëert werkgelegenheid houdt het vestigingsklimaat aantrekkelijk.

Noodgedwongen vertrek

De belangrijkste oproep van evofenedex, ACN en TLN/Fenex is dat er voldoende ruimte voor vrachtvliegtuigen moet komen. Ongeveer 25 procent van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart is gerelateerd aan luchtvracht. De slotschaarste leidde de afgelopen jaren tot het noodgedwongen vertrek van vrachtmaatschappijen en hoogwaardige logistieke activiteiten naar het buitenland. Bovendien remt de onzekerheid over de beschikbaarheid van slots voor luchtvracht op Schiphol, de investeringsbereidheid van bedrijven in duurzaamheid en innovatie.

Belangrijk instrument

De coronacrisis heeft eens te meer het belang laten zien van voldoende ruimte voor vrachtvluchten om urgente en medische goederen te verzenden. Ook bij het aanjagen van economisch herstel is luchtvracht een belangrijk instrument. Dit alles vraagt om bescherming en aanvullend specifiek beleid voor luchtvracht nu en in de toekomst.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder