14-04-2016  Op 1 mei 2016 treedt de nieuwe douanewetgeving (DWU) in werking. In voorbereiding op deze wetgeving, leven er nog veel vragen bij bedrijven. Onder andere over de manier waarop de douanewaarde moet worden berekend. De douanewaarde vormt de basis voor de invoerbelasting. De richtlijn is bijgevoegd, in het Engels. Het gaat hier om een concept, de definitieve richtlijn kan op onderdelen afwijken.

Douanewaarde

Belangrijkste element in de richtlijn is de opmerking dat verkopen binnen de EU niet gelden als een verkoop voor export en daarmee dus niet in aanmerking komen voor het vaststellen van de douanewaarde. Het vaststellen van de waarde gaat in algemene zin over de laatste verkoop van een partij van buiten de EU naar de eerste partij binnen de EU. In de bijgevoegde richtlijn zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen. Hetzelfde principe geldt ook bij bijzondere regelingen, zoals een douane-entrepot.

Richtlijn

De Nederlandse douane heeft eerder haar kijk op de douanewaarde medegedeeld. Andere EU-lidstaten gaven echter een andere interpretatie aan de wetgeving. Om onduidelijkheid te voorkomen, verzochten EVO en Fenedex via de ESC aan de Europese Commissie om deze richtlijn op te stellen. Meer vragen over het DWU, zie: http://www.evo.nl/site/informatie-over-dwu