27-06-2017  Het verkeer op de A1 neemt toe. Dit veroorzaakt veel vertraging, onder meer op de A1 Oost tussen Apeldoorn en het knooppunt Azelo (A1/A35). Daarom verbreedt Rijkswaterstaat dit traject tussen 2018 en 2028, samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de regio.

Op dit moment past Rijkswaterstaat de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en het knooppunt Beekbergen al aan. Demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu) heeft het Ontwerptracébesluit voor de verbreding A1 Apeldoorn- Azelo nu ondertekend.

Belangrijke transportas

De A1 is een drukke transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden binnen en buiten Nederland. Een goede doorstroming op deze route is daarom van groot belang voor veel productie- en handelsbedrijven en logistiek dienstverleners.

Gefaseerde aanpak

Rijkswaterstaat gaat in twee fasen de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen verbreden. In fase 1, die duurt van 2018 tot 2020, wordt het tracé tussen Twello en Deventer verbreed naar 2x4 rijstroken. In deze fase wordt de weg tussen Deventer oost en Rijssen verbreed naar naar 2x3 rijstroken.

In fase 2, tussen 2024 en 2028, wordt het tracé tussen Apeldoorn en Twello verbreed naar 2x4 rijstroken. In deze periode wordt het wegvak tussen Deventer en Deventer-Oost en het wegvak tussen Rijssen en knooppunt Azelo verbreed naar 2x3 rijstroken.

Betrouwbaarheid neemt toe

evofenedex heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de uitbreiding van de A1. Een geoptimaliseerde A1 leidt tot minder files, waardoor de betrouwbaarheid van de route toeneemt. Dit leidt tot enorme kostenbesparingen voor het bedrijfsleven. Naar schatting van evofenedex bedraagt de besparing op de directe kosten enkele miljoenen per jaar. Daarnaast vermindert de overlast van sluipverkeer op regionale en lokale wegen in de nabijheid van de A1, aldus evofenedex.