23-06-2011 In 2005 en 2006 heeft een S.V.T. Branding & Design Group B.V. in opdracht van Mediq Apotheken logo’s, een huisstijl, een brochurelijn en een winkelformule ontwikkeld voor haar apotheken in Nederland. Het gebruik van deze ontwerpen was mogelijk op basis van een licentie waaraan voorwaarden waren gebonden. Omdat Mediq deze voorwaarden had overtreden door zonder toestemming de ontwerpen toe te passen op haar buitenlandse apotheken, heeft het ontwerpbureau een bodemprocedure aangespannen.

Volgens het ontwerpbureau heeft Mediq Apotheken daarmee in strijd met haar auteursrechten gehandeld. Immers Mediq Apotheken had om toestemming moeten vragen volgens de licentievoorwaarden.

De uitspraak leidt ertoe dat het ontwerpbureau ook gerechtigd was om de licentie op te zeggen, met als gevolg dat Mediq Apotheken de logo’s en huisstijl in ieder geval in Nederland moet verwijderen. Wanneer dit niet binnen 3 maanden gebeurt, kan een dwangsom worden opgelegd die kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Het bovenstaande geeft maar al te goed weer dat een auteursrecht een hoge mate van bescherming kan bieden. Voor ondernemers speelt auteursrecht dan ook een belangrijke rol. Ook de juristen van EVO krijgen met regelmaat vragen over dit onderwerp. Maar wat valt er nu precies onder het auteursrecht?

Een auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dat klinkt nogal ingewikkeld, maar hieronder valt onder meer het recht om kopieën en reproducties van het werk te maken. Ook het verkopen, het maken van afgeleide producten en het werk publiekelijk ten toon te stellen vallen onder het auteursrecht.

Dit auteursrecht ontstaat van rechtswege; men hoeft niets te deponeren of te registreren. Vereist is dat het werk een eigen of persoonlijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt.

Wanneer de maker (ontwerper) zelf de hand wil houden in het verdere gebruik van zijn werk, dan kan hij hiervoor een licentie afgeven. Daaraan kunnen strenge eisen worden gesteld.