Zoetermeer, 14 februari 2013

Staatssecretaris Mansveld besteedt onvoldoende aandacht aan het goederenvervoer over het spoor in de ‘Lange Termijn Spooragenda’ die zij gisteren presenteerde. Verladersorganisatie EVO stelt dat maatregelen die het spoor aantrekkelijk moeten maken voor verladers ontbreken.

Hoewel er ten opzichte van een eerder concept nu wel ruimte is voor goederenvervoer in het langetermijnbeleid, is deze nog steeds onvoldoende om de overstap naar het spoor te stimuleren – en dat terwijl de overheid verladers hiertoe wil bewegen. EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, vindt daarom dat de staatssecretaris met verladers hierover in overleg moet gaan.

Verladers

Staatssecretaris Mansveld geeft in de Spooragenda aan dat de wensen van de verladers centraal staan bij het verbeteren van de dienstverlening, maar laat na daar inhoud aan te geven. Mansveld denkt het spoorgoederenvervoerbeleid te kunnen invullen aan de hand van het aangekondigde Aanvalsplan van KNV Spoorvervoer. Echter: de belangen van verladers en spoorvervoerders lopen niet altijd parallel. Hoge kosten en matige dienstverlening weerhouden niet alleen verladers het spoor te gebruiken, maar verslechteren eveneens de internationale concurrentiepositie van bedrijven die wel van het spoor gebruik maken.

Betrokkenheid

De beoogde groei van het spoorvervoer moet volgens de staatssecretaris tot stand komen door een kwaliteitsverbetering van het spoorproduct. Hiervoor zijn de spoorvervoerders zelf aan zet. Omdat de overheid graag ziet dat meer verladers van het spoorvervoer gebruik maken, is een actieve betrokkenheid van de overheid echter onmisbaar. Rechtstreeks overleg met verladers werkt daarbij beter dan enkel overleg met de spoorvervoerders.

EU

De aantrekkelijkheid van het spoorgoederenvervoer wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het internationale spoorvervoer. Daaraan worden in de Spooragenda te positieve verwachtingen aan gesteld. Nederland zal daarom binnen de EU meer moeten doen om het internationale spoorvervoer daadwerkelijk te verbeteren.