06-09-2011 De overheid is sinds dit weekend bezig met het onderzoek naar de gevolgen van de gehackte computersystemen van Diginotar. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat dit betekent voor de veiligheid van de gebruikers. De laatste stand van zaken wordt gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. EVO staat in nauw contact met de overheid en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Douane

Inmiddels is duidelijk geworden dat zonder problemen aangifte kan worden gedaan via uw aangiftesoftware voor bijvoorbeeld een douaneaangifte. Ook het persoonlijk domein van de Belastingdienst (onder meer gebruikt voor de aangifte accijns) is veilig omdat dit niet een certificaat van Diginotar heeft, maar van een andere - wel veilige - aanbieder. Volgens de Kamer van Koophandel kunnen ook de Certificaten van Oorsprong gewoon digitaal worden aangevraagd. De douane onderzoekt nog of het gebruikstarief douane (via www.douane.nl) veilig is te raadplegen; EVO raadt derhalve voorlopig aan gebruik hiervan zo veel mogelijk te vermijden.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de actuele stand van zaken dan wel een specifiek probleem wilt voorleggen, dan is EVO-ledenservice het aangewezen adres. Alle vragen die nog niet kunnen worden beantwoord zal EVO via directe contacten bij de overheid zo snel mogelijk beantwoord proberen te krijgen.

UPDATE 07-09-2011 De overheid heeft besloten dat alle door DigiNotar uitgegeven veiligheidscertificaten worden vervangen. Microsoft heeft de opdracht gekregen om met een update van de software te komen. Deze update kan mogelijk invloed hebben op het server-verkeer bij met name overheidsinstanties, maar mogelijk ook bij sommige sectoren uit het bedrijfsleven.

Certificaten vervangen

Bedrijven die gebruik maken van DigiNotar certificaten dienen deze zo snel mogelijk te vervangen. Certificatiedienstverleners waar u op kunt overstappen zijn (zonder voorkeur):

•             KPN/Getronics: tel. 0320 217 300, of per email

•             ESG: tel. 0495 566 355, of per email

•             Quo Vadis: tel. 030 2324 320, of per email

Bedrijven die gebruik maken van DigiNotarcertificaten en daarover vragen hebben, kunnen terecht bij hun softwareleveranciers. Met vragen over de vervanging van certificaten kunt u ook terecht bij Logius