IMVO domineert beleidsontwikkelingen rondom trade compliance

Leestijd: 4 minuten

13-12-2021  De Nederlandse oppositiepartijen dienden afgelopen maart in de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’ in. Hun reden hiervoor was dat zij vrezen dat Europese wetgeving te lang op zich laat wachten. De Europese Unie zit echter niet stil.

Zo heeft de Europese Commissie in april 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd. Deze nieuwe richtlijn verplicht grote (beursgenoteerde) bedrijven om - naar verwachting vanaf 2023 - te rapporteren over duurzaamheid en een controle te laten doen op hun jaarverslag door een accountant. Voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen moet deze verplichting vanaf 2026 gaan gelden.

Daarnaast beoogt eurocommissaris Didier Reynders in het eerste kwartaal van 2023 een Europees voorstel te publiceren over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Hij wil dit doen in de vorm van het verplicht in kaart brengen van de risico’s in de keten door bedrijven zelf, via due diligence ofwel ketenverantwoordelijkheid. Demissionair minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft bouwstenen voor Europees IMVO- en due diligence-beleid opgesteld en hierover advies gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Deze bepleit een Europese aanpak. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving volgens de SER en de minister Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren met een mix van instrumenten en maatregelen.

2 tot 3 jaar

Ook in 2022 staat brede welvaart centraal bij de uitwerking van de Europese maatregelen en beleidsontwikkeling. Brussel zal de beleidskaders op het gebied van IMVO in 2022 dan verder invullen. De onderhandelingen met het Europees Parlement en de lidstaten nemen naar verwachting 2 tot 3 jaar in beslag. In de State of the Union is door commissievoorzitter Ursula von der Leyen ook wetgeving tegen dwangarbeid aangekondigd. Het is nog niet duidelijk of deze in het wetsvoorstel over due diligence wordt geïntegreerd. Nederland heeft de Wet Zorgplicht Kinderarbeid klaarliggen, die per 1 januari 2022 in werking zou treden. 

Denktank

IMVO is een onderwerp waar een beperkt deel van de handels- en productiebedrijven actief mee bezig is. Bijvoorbeeld met certificeringen en keurmerken om de transparantie in de keten te vergroten. Een groot deel van het mkb is wel bezig met duurzaamheid, maar noemt dit geen IMVO; of het nu gaat om duurzaam inkopen, circulariteit, CO2-besparing, veiligheid of scholing. evofenedex ziet, naast de overheid, een rol voor zichzelf weggelegd om bedrijven te helpen met de vraag hoe ze in de toekomst aan Europese wetgeving kunnen voldoen. Hiervoor denken wij binnen onze IMVO-denktank met leden na over hoe we hen het best kunnen voorbereiden op de aankomende wetgeving. Ook volgen en beïnvloeden wij via de European Shippers' Council actief het toekomstige beleid van de EU.

Klimaatpositieve planten

elise

Royal Lemkes uit Bleiswijk werkt actief aan IMVO in de sierteeltsector en is lid van de IMVO-denktank van evofenedex. “Samen met onze ketenpartners hebben wij in 2013 een internationale organisatie opgericht, het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Met een aantal Nederlandse leden van FSI is in 2019 het IMVO-convenant Sierteeltsector ondertekend met overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties. FSI heeft een visie op duurzaamheid, waardoor de stip aan de horizon voor de sector duidelijk is: productie en handel van duurzame planten in 2025”, vertelt duurzaamheidsmanager Elise Wieringa.

“Als Royal Lemkes hebben wij nog een droom: klimaatpositieve planten leveren in 2030. Zo’n doel geeft sturing en voorkomt ad hoc opereren. Want een gerichte aanpak is de grootste uitdaging. Er is zoveel te doen, resources zijn beperkt en we moeten continu keuzes maken en prioriteren.” Hiervoor zijn bij Royal Lemkes 6 thema’s vastgesteld: 3 met betrekking tot people en 3 rondom planet. Als een idee of initiatief niet binnen de 6 thema’s past, wordt dit niet opgepakt. “Komende jaren ligt onze focus op het realiseren van meer CO2-reductie”, aldus Elise. “Jaren geleden zijn we gestart met het berekenen van onze CO2-voetafdruk en die van onze planten. Nu focussen we ook op leveranciers van materiaal, zoals potgrond, en het transport. Dit doen we onder meer met behulp van de BigMile-tool, die ook door evofenedex wordt uitgerold. In 2022 willen we dit uitbreiden van 10 vervoerders naar al onze vervoerders.” De droom van Royal Lemkes is hier te bekijken.

Social assessments

Internationaal vooruitgang boeken op IMVO-gebied is volgens Elise nog wat ingewikkelder. “FSI is een open netwerk waarin we werken met een mandje met standaarden uit eenzelfde benchmark, zodat ook onze Zuid-Amerikaanse partners ermee uit de voeten kunnen. Maar we hebben nog niet alle normen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling binnen onze structuur van certificaten kunnen afdekken. Want het aanpassen van geaccrediteerde certificaten heeft tijd nodig en moet in één keer goed gebeuren. In 2024 willen we naast milieucertificatie ook social assessments toevoegen voor Europese leveranciers. In de groente- en fruitsector is dit al ingeburgerd.”

Tot slot spreekt Elise nog een wens uit voor het komende jaar: “Een actieve rol van overheden binnen de sectorale aanpak blijft noodzakelijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van buitenlandse vergunningverlening voor biologische bestrijdingsmethoden of uitdagingen rondom veranderingen in de verpakkingswetgeving. Deze samenwerking op internationaal niveau is onmisbaar!”

Dit artikel is geschreven door Anne Griffioen, beleidsadviseur Internationaal Ondernemen bij evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.

Op donderdag 3 februari 2022 vindt in Veenendaal het Trade Compliance Congres plaats.

trade

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder