20-07-2012 Met ingang van 1 augustus 2012 voert Duitsland de kilometerheffing ook in op een aantal Bundesstrassen (B-wegen). Dit zijn ongeveer 84 trajecten van in totaal 1.100 kilometer. De tarieven zijn gelijk aan die van de Autobahn (A-wegen).

Een overzicht van de B-wegen waar de heffing van toepassing wordt, is te vinden via deze link.

Een overzichtskaart van de betreffende A-wegen is via deze link te bekijken.