Ook Rijk moet eerlijk meedelen in extra kosten spoorwegovergang Venlo

Vertraging is ongewenst

18-12-2019  De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) opdracht geeft om bij te dragen aan de onverwacht hogere kosten voor de aanpak van de belangrijke spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo. evofenedex vindt dit een goede ontwikkeling. Vertraging is ongewenst en gezien het lokale, regionale en internationale belang van de spoorwegovergang is het logisch dat het Rijk ook meedeelt in de extra kosten.

De aanleg van een ondertunneling bij de spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo dreigde vertraging op te lopen vanwege discussie over extra kosten. Door een nieuwe wet over externe veiligheid zijn de kosten hoger dan eerder geraamd. De regio vroeg eerder dit jaar al om ongeveer 3 miljoen euro extra van het Rijk. Het Rijk wilde niet meer bijdragen dan de reeds toegezegde 16,5 miljoen euro. Het totaalproject is met de extra kosten geraamd op zo'n 50 miljoen euro waarvan de gemeente en provincie samen al 28,5 miljoen euro bijdragen.
Door de motie moet het Rijk ook meedelen in de extra kosten. Hierdoor komt het dossier niet tot stilstand en wordt het project, volgens planning, in 2025 opgeleverd.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder