Ook technische ondersteuning kan onder 'dual use' vallen

Loes Janson bespreekt de Europese moderniseringsplannen voor de dual-use-verordening (deel 2).

15-04-2019  Exporteurs van dual-use goederen brengen vaak ook technologie in de vorm van informatie naar het buitenland. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen, door het op locatie technisch ondersteunen van klanten of technici of simpelweg door het opslaan van gegevens op een server in het buitenland. De overdracht van dit soort informatie, kan onder het bereik van de Europese dual-use verordening vallen.

In het voorstel tot herziening van de Europese dual-use- verordening wordt de controle op technische ondersteuning en (cyber-) technologie verstevigd. Vooral cybersurveillance-technologie staat al sinds de zogenaamde Arabische Lente van 2011 hoog op de agenda van de EU. De achtergrond hiervan ligt in de bescherming van mensenrechten en het internationaal humanitair recht, zoals besproken in de vorig aflevering uit deze reeks.

Ook komt het huidige artikel 7 te vervallen. Dit artikel staat personen toe om kennis in het land van bestemming mondeling over te dragen. Dat betekent niet dat er nu altijd een uitvoervergunning nodig is om kennis in het hoofd mee te nemen. In de nieuwe definities is er namelijk slechts sprake van ‘export’ van technologie als het om elektronische overdracht gaat, zoals per telefoon of e-mail. Toch is de verordening bij bestemmingen buiten de Unie wel degelijk van toepassing.

Lees het volledige artikel in ons online magazine.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder