Ook tijdens ramadan veiligheid op de werkvloer

Het langdurig vasten kan gevolgen hebben voor het functioneren en de veiligheid op de werkvloer.

16-05-2018  De jaarlijkse ramadan, de islamitische vastenmaand, is vandaag begonnen. Als er in uw organisatie werknemers zijn die meedoen aan de ramadan, is het verstandig daar rekening mee te houden. Het langdurig vasten kan namelijk gevolgen hebben voor hun functioneren en de veiligheid op de werkvloer.

Gevaarlijke situaties

Tijdens de ramadan verandert het slaap- en eetpatroon van de deelnemers. Er mag slechts tussen 22.00 en 03.30 uur gegeten en gedronken worden. Om ongeveer 03.00 uur wordt er ontbeten, terwijl men pas naar bed kan na het  laatste avondgebed dat om half twaalf is. De tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang is lang, rond de achttien uur. Dit kan resulteren in slaperigheid, gebrek aan energie en vermoeidheid - die vervolgens de concentratie kan aantasten –. Om die reden worden in veel  islamitische landen de werktijden tijdens de ramadan aangepast. Ook  humeurigheid en stemmingswisselingen kunnen het gevolg zijn hetgeen weer bij de niet-vastende collega’s tot onbegrip kan leiden. Dit alles kan leiden tot  gevaarlijke situaties op de werkvloer.

Pauzes

Islamitische werknemers zullen geneigd zijn hun lunchpauzes over te slaan, dat kan echter problemen opleveren met de Arbeidstijdenwet. De Arbowet staat geen aaneengesloten werkdag toe, pauze is dus verplicht. Wel kun je er als werkgever voor kiezen om de pauzetijden te beperken tot het minimum. Volgens Arbeidstijdenwet heeft een werknemer bij een dienst van meer dan 5,5 uur recht op dertig minuten pauze. Als een werkdag langer dan tien uur duurt, komen daar nog vijftien minuten bij.

Rekening houden

De werkgever is niet verplicht om rekening te houden met de ramadan. Toch is het verstandig om dat wel te doen. Rode draad is: maak het bespreekbaar, erken dat het vasten gevolgen kan hebben voor veiligheid op de werkvloer en houd er dus rekening mee.

Tips voor een veilige werkvloer ook tijdens de ramadan

  • Wees als leidinggevende alert op de situatie en overleg over mogelijke  aanpassingen;
  • Wordt er in ploegendiensten gewerkt? Zet operators die meedoen aan de ramadan en aan het einde van een dagdienst moeten werken dan op posities waar de kans op fouten kleiner is, de gevolgen van een fout minder rampzalig, of de werkzaamheden minder vermoeiend zijn. Vaak kiest men hier al zelf voor. Dat kan alleen als het bespreekbaar is en er rekening mee wordt gehouden;
  • Overweeg om onderling diensten te laten ruilen met niet-vastende medewerkers;
  • Overweeg om de werknemers die vasten tijdelijk minder zware werkzaamheden te laten verrichten;
  • Bij risicovolle activiteiten met heftrucks is het verstandig rekening te houden met concentratieverlies, beter is het om de betreffende medewerker op andere werkactiviteiten in te zetten;
  • Bespreek de mogelijkheid van flexibele arbeidstijden en pauzes (binnen de voorwaarden van de Arbeidstijdenwet). Bij lunchpauzeverkorting kan men ook vroeger naar huis;
  • Overweeg de inrichting van een apart pauzelokaal waar niet gegeten of gedronken wordt, dit om het vasten niet moeilijker te maken.

Ramadan en Suikerfeest

De ramadan duurt tot en met 14 juni  en wordt gevolgd door de traditionele afsluiting: het Suikerfeest dat de 14e ’s avonds begint en 15 juni ’s avonds eindigt. Ieder jaar zijn de data van de ramadan anders.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder