27-06-2012  Het bedrijfsleven, waaronder EVO, en overheden in Oost-Nederland dringen er bij de Tweede Kamer en minister Schultz op aan snel te investeren in het verruimen van de Twentekanalen.

Achterlandverbinding

Verruiming verbetert een belangrijke achterlandverbinding van de Rotterdamse haven en stimuleert de duurzame economische ontwikkeling van Oost-Nederland en Twente in het bijzonder. Om de potentie van de Twentekanalen zo goed mogelijk te benutten, is het noodzakelijk om de verruimingswerken snel en gelijktijd uit te voeren met het wegwerken van het huidige achterstallige onderhoud aan de Twentse vaarwegen.

Kwetsbaar

De kwetsbaarheid van de Twentekanalen bleek toen op 3 januari van dit jaar het kanaal geblokkeerd werd door een vallende sluisdeur bij de sluiskolk in Eefde. Een groot aantal bedrijven moest op zoek naar vervoersalternatieven.

Tweede sluiskolk Eefde

De regio is dan ook blij dat minister Schultz dit voorjaar heeft besloten een tweede sluiskolk bij Eefde aan te leggen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro ontrokken aan het totaalbedrag van 125 miljoen euro dat is gereserveerd voor zowel het aanpakken van de sluis bij Eefde als de verruiming van de Twentekanalen. De resterende  55 miljoen euro is beschikbaar voor de verruiming van de Twentekanalen van Delden naar Hengelo/Enschede en het Twentezijkanaal naar XL Businesspark en Almelo.

Achterstallig onderhoud

Hierbij is echter geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud. De Twentse steden investeren in de kades, binnenhavens en watergebonden bedrijvigheid. Achterstallig onderhoud is de reden dat de vaarwegen in Twente al jaren niet meer voldoen aan de inrichtingseisen. Door het uitgebleven onderhoud wordt verwacht dat een groot deel van het verruimingsgeld moet worden ingezet om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dit leidt tot een tekort van 50 miljoen euro.

Gelijktijdige aanpak

Overheden en bedrijven in Oost-Nederland stellen dat het uitgebleven onderhoud geen reden is om niet voortvarend aan de slag te gaan met de verruiming van de Twentekanalen. Een gelijktijdige aanpak van onderhoud en verruiming is hiervoor de meest logische oplossing. Dit is goedkoper en sneller dan eerst het onderhoud weg te werken en dan pas te verruimen.

Meer vervoer over water

De gemoderniseerde kanalen kunnen straks schepen met een diepgang van 2,80 meter aan. Dit leidt tot meer milieuvriendelijk goederenvervoer over water, een betere bereikbaarheid over de weg, duurzame economische groei in Twente en verbetering van de achterlandverbindingen van Rotterdam.