24-05-2016  De Landesregierung in Tirol, Oostenrijk, heeft aangekondigd een hernieuwde poging te ondernemen om een rijverbod voor de A12 (Inntal Autobahn/Brenner) in te stellen voor een aantal aangewezen goederen. Dit zogenoemde sectoraal rijverbod moet op 1 november van kracht worden.

Laagwaardige goederen

Vanaf die datum is het verboden om laagwaardige goederen met bestemming Italië of vanuit Italië, die ook via het spoor kunnen worden vervoerd, door Oostenrijk te transporteren. Het gaat hierbij met name om het vervoer van afval, hout en staal met vrachtauto’s of vrachtautocombinaties van meer dan 7,5 ton toegestaan totaalgewicht.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet voor voertuigen die tussen Kufstein en Zirl dergelijke goederen moeten laden of lossen. Ook het vervoer van genoemde goederen met Euro-VI-voertuigen van dit verbod is uitgezonderd (tot juli 2018).

Aanklacht

Oostenrijk heeft enkele jaren geleden al een poging gedaan om een sectoraal rijverbod in te stellen. De Europese Commissie heeft toen een aanklacht ingediend tegen Oostenrijk bij het Europese Hof van Justitie, omdat de maatregel ingaat tegen het vrije verkeer van goederen.

Ook dit keer zal EVO samen met de Europese wegvervoerorganisatie IRU en organisaties in Duitsland en andere omringende landen trachten het voornemen vroegtijdig te laten stranden via de Europese Commissie.