Op weg naar een betere ICC Incoterms® 2020

European Shippers Council licht voorgestelde verbeteringen toe.

10-07-2018 De European Shippers’ Council (ESC) is betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe ICC Incoterms® 2020. De organisatie, waar ook evofenedex deel van uit maakt, is verheugd om te zien dat de International Chamber of Commerce (ICC) advies uit het bedrijfsleven ter harte heeft genomen over de leesbaarheid, duidelijkheid en praktische toepasbaarheid van meerdere ICC Incoterms® 2020-condities. Jammer genoeg worden niet alle problemen die gebruikers van ICC Incoterms® 2020 ervaren, opgelost met de voorgestelde wijzigingen. Zonder verdere verbeteringen verwacht ESC nog steeds dat er problemen ontstaan rond thema's als verpakkingen, EXW en accijns-/douanegerelateerde activiteiten.

De ICC werkt ICC Incoterms® 2020 elke tien jaar bij, zodat ze weer aansluiten op de praktijk van het handeldrijven. Sinds de laatste uitgave zijn er bijna tien jaar verstreken en de diverse betrokken nationale en regionale commissies zijn inmiddels goed op weg met het herzieningstraject. De nieuwe ICC Incoterms® 2020 zullen van kracht zijn vanaf 1 januari 2020. In dit (Engelstalige) artikel gaat de ESC in op de belangrijkste aanpassingen die experts van de organisatie hebben voorgesteld op basis van de conceptversie van ICC Incoterms® 2020.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder