09-11-2016  De Eerste Kamer heeft ingestemd met de uitbreiding van het wetsvoorstel om de ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen uit te breiden met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg. Hieruit volgt dat opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden voor onderbetaling van de werknemer.

Minister Asscher van Sociale Zaken laat weten dat: "alle vrachtwagenchauffeurs een eerlijk loon en fatsoenlijke werkomstandigheden verdienen. Het moet afgelopen zijn met oneerlijke concurrentie op de weg en met chauffeurs die hier voor weinig rondrijden en zo andermans werk inpikken", aldus Asscher.

Vanaf januari 2017 kan er nog beter worden gehandhaafd. De afgelopen jaren zijn er al dikwijls boetes opgelegd aan transportbedrijven die chauffeurs uit het buitenland hebben gebruikt.

Bijeenkomst

In januari en februari organiseert EVO een bijeenkomst voor verladers en transporteurs: Wet Aanpak Schijnconstructies: ketenaansprakelijkheid in de praktijk.Tijdens deze bijeenkomst leren bedrijven hoe zij het beste met deze nieuwe wetgeving om kunnen gaan. Zo hebben EVO en TLN in 2016 een keurmerk ontwikkeld waarmee transportbedrijven kunnen aantonen dat zij hun werknemers het juiste loon betalen.

Bedrijven die een transporteur willen inhuren, kunnen door dit keurmerk straks in één oogopslag zien of bedrijven zich aan de Nederlandse cao houden. Deze bijeenkomst geeft informatie over hoe het keurmerk ketenaansprakelijkheid werkt en welke voordelen het keurmerk voor met zich meebrengt.

Meer informatie

De ketenaansprakelijkheid is naar vanaf 1 januari 2017 een niet te vermijden feit. Neem contact op met de EVO-Bedrijfsjuristen van EVO, telefoon 079 3467 346 of maak gebruik van het reactieformulier op deze pagina.