Open Trip Model overgedragen aan SUTC

Om het doel te bereiken, is een goede samenwerking tussen verladers, logistiek dienstverleners én ICT-leveranciers noodzakelijk.

23-11-2017  Tijdens een themabijeenkomst, vandaag in Houten, hebben het ministerie van I&W en Simacan hun zogenaamde Open Trip Model overgedragen aan de Stichting Uniforme Transport Code. Het Open Trip Model is een datadeeltoepassing voor de online uitwisseling van realtime logistieke en verkeerskundige data.

Weer geactiveerd

De Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) is een initiatief van TLN, evofenedex en NBB en bestaat al sinds 1986. De stichting is onlangs weer geactiveerd door de drie brancheorganisaties om te gaan fungeren als beheers- en expertisecentrum voor standaarden in de logistieke sector. Het hoofddoel van de SUTC is het optimaliseren, bevorderen en vereenvoudigen van data-uitwisseling in de logistiek.

Samenwerking noodzakelijk

Om dit doel te bereiken, is een goede samenwerking tussen verladers, logistiek dienstverleners én ICT-leveranciers noodzakelijk. Zo spelen laatstgenoemden een cruciale rol bij het optimaliseren van het delen van data.

machiel

Actief betrekken

De bijeenkomst in Houten had als doel om ICT-leveranciers actief te betrekken bij de ontwikkeling van open source datamodellen, standaarden en andere oplossingen die data delen in de sector ten goede komen. Hierbij valt te denken aan het Open Trip Model, maar bijvoorbeeld ook aan papierloos transport (elektronische transportopdracht en factuur), TransFollow (elektronische vrachtbrief) en de EBA (elektronische begeleidingsbrief afval).