Open Trip Model, Transportopdracht en iShare in de praktijk

Standaardisatie steeds belangrijker voor digitale data-uitwisseling

29-05-2019  Door de toenemende digitalisering van logistieke processen wordt de toepassing van open logistieke ICT-standaarden steeds belangrijker. Drie bedrijven leggen uit welke ICT-standaarden zij implementeerden, waarom ze dat deden en wat hun verwachtingen zijn.

De vraag naar transportmogelijkheden en het aanbod daarvan op een slimme manier bij elkaar brengen. Dat is een beknopte samenvatting van de activiteiten van het Nederlandse Uturn. Het bedrijf gebruikt hiervoor een digitaal matchingsplatform waarop vervoerders met overcapaciteit op een bepaalde bestemming verladers kunnen vinden die goederen naar die bestemming willen vervoeren. Via het platform kunnen beide partijen vraag en aanbod aan elkaar koppelen en prijsafspraken met elkaar maken, waarna Uturn eventueel de administratieve afhandeling verzorgt. Uturn startte in 2017 en telt inmiddels zeven medewerkers. General Manager Daan Meboer vertelt dat zijn bedrijf kortgeleden het Open Trip Model (OTM) implementeerde, een gestandaardiseerd soort digitaal woordenboek voor het delen van digitale data dat als een soort schil over een bestaand ICT-systeem wordt neergelegd: “Met OTM willen we de gegevensuitwisseling, tussen ons en vervoerders en verladers die via ons platform aan elkaar worden gekoppeld, verbeteren zodat processen sneller en efficiënter verlopen.”

Early adapter

In de logistiek worden veel verschillende ICT-systemen gebruikt die meestal niet direct met elkaar kunnen communiceren. Meboer: “Als vervoerders en verladers met verschillende systemen met elkaar samenwerken moet er een vertaalslag gemaakt worden om data geautomatiseerd uit te kunnen wisselen. OTM biedt hier een oplossing voor.” Uturn implementeerde OTM eerst binnen de eigen applicaties en wijst inmiddels ook vervoerders en verladers op de voordelen ervan. “Wij zijn een early adapter, maar als het model over enige tijd breder is ingevoerd, kunnen wij en onze vervoerders en verladers veel flexibeler opereren.” De implementatie van OTM bij Uturn nam ongeveer twee maanden in beslag. Dat proces verliep wat ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht: “De software is vrij abstract en je moet de juiste mensen hebben om zaken te vertalen naar je eigen applicaties. Maar die hebben wij. Inmiddels is het model live en hebben we er hoge verwachtingen van.”

Gestandaardiseerde Transportopdracht

Familiebedrijf CHR. Vermeer uit Dongen is een allround logistieke dienstverlener die onder andere is gespecialiseerd in fijnmazige distributie, palletdistributie, groupagetransport en opslag. Het bedrijf implementeerde kortgeleden Transportopdracht van TLN om papierloos opdrachten te kunnen ontvangen en te verwerken. Chris Sauerbier van CHR. Vermeer vertelt dat er vanuit de verladerskant steeds meer vraag is naar digitale koppelingen om processen te automatiseren. Probleem is echter dat er allerlei verschillende softwarepakketten worden gebruikt. “Wij hebben veel verschillende klanten waarvoor we goederen vervoeren. Omdat die allemaal hun eigen systeem hebben, moeten wij opdrachten vaak handmatig in ons TMS invoeren. Een gestandaardiseerde Transportopdracht biedt hiervoor uitkomst. Wij hebben kortgeleden Transportopdracht van TLN geïmplementeerd,  omdat zij als branchevereniging verwachten dat dit dé standaard voor het digitaal verstrekken van opdrachten wordt.”

Enorme efficiencyslag

Inmiddels zijn bij CHR. Vermeer met twee klanten koppelingen gemaakt via Transportopdracht. Een daarvan is met een leverancier van kerstpakketten, waarvoor de logistieke dienstverlener aan het einde van het jaar zo’n 1000 vrachten vervoert. Sauerbier: “Die opdrachten werden bij ons allemaal handmatig ingevoerd. Dat was bijna onbegonnen werk. Door de implementatie van Transportopdracht worden deze opdrachten vanaf dit jaar met één druk op de knop in onze systemen ingevoerd. Dat zorgt voor een enorme efficiencyslag. Geen papierwerk meer, fouten worden voorkomen en er is direct inzicht in de vervoerscapaciteit die nodig is en het aantal en soort voertuigen dat we daarvoor moeten reserveren.” Hij hoopt dat ook steeds meer verladers deze standaarden zullen toepassen, zodat processen verregaand geüniformeerd kunnen worden. “Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat standaardisatie voor alle ketenpartijen voordeel oplevert en breiden het bij onze processen stapsgewijs uit.”

Uniform autorisatiestelsel

Simply Deliver levert een slimme cloudoplossing voor delivery management waarmee verladers en logistieke dienstverleners zendingen kunnen volgen die ze uitbesteden aan andere vervoerders. Dat  doen de gebruikers van Simply Deliver onder andere met een app waarmee ze het ophalen en afleveren van zendingen kunnen plannen en volgen en een digitaal bewijs van aflevering kunnen ontvangen. Kortgeleden implementeerde Simply Deliver iShare, het gestandaardiseerde afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Eigenaar Osman Akdemir van Simply Deliver: “Verladers die zelf transporten organiseren, maar geen eigen vervoersmiddelen hebben zijn een belangrijke doelgroep van ons. Ze moeten er zeker van zijn dat de vervoerder waarmee zaken worden gedaan inderdaad degene is die hij zegt te zijn. Daar zorgt iShare voor.”

Betrouwbare zakenpartner

Door middel van identificatie en authenticatie controleert iShare of bedrijven met de juiste partij communiceren. En via de autorisatieopties kunnen verladers nauwkeurig aangeven welke informatie wel en niet aan vervoerders beschikbaar wordt gesteld. iShare zorgt dus voor een hoge mate van veiligheid. Het kostte Simply Deliver vijf dagen om het systeem te implementeren. Akdemir: “Wij zijn nu nog een van de voorlopers, maar ik verwacht dat veel meer logistieke bedrijven iShare gaan gebruiken. En dat levert ze veel op omdat ze zich daarmee presenteren als een betrouwbare zakenpartner.” Binnen afzienbare tijd zal Simply Deliver ook Transportopdracht van TLN en OTM implementeren: “We willen dat ons systeem geschikt is voor alle standaarden van de Stichting Uniforme Transport Code, want die zorgen voor veel efficiency bij de communicatie met logistieke bedrijven. En je kunt je beter bij bestaande standaarden aansluiten dan zelf opnieuw het wiel uit vinden.”

Verschillende Standaarden

In Nederland speelt SUTC (Stichting Uniforme Transportcode) een centrale rol bij de invoering van logistieke ICT-standaarden. Deze stichting beheert de standaarden TLN Transportopdracht, het Open Trip Model (OTM) en de Electronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) en is nauw betrokken bij de standaarden Transfollow en iShare. SUTC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en opgericht op initiatief van TLN, evofenedex en het Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB), ondersteund door de Topsector Logistiek.

Dit artikel is geschreven door Ruud van Roosmalen.


Voucherregeling Topsector

Via het SUTC kun je tot 1 juli van dit jaar een voucherregeling voor de implementatie van de logistieke standaarden Papierloos Transport, Open Trip Model en iSHARE aanvragen. Een voucher is een financiële prikkel om bedrijven te ondersteunen bij de implementatie van een van de standaarden.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder