Opening Parlementair jaar Europa

Veel aandacht voor internationale handel. Export is de motor van de Europese economie

18-09-2017 Als opening van het Parlementaire Jaar in Brussel sprak 14 september de voorzitter van de Europese Commissie  Jean Claude Juncker een rede uit - de State of the Union - in het Europese Parlement, dit maal in Straatsburg. Laatste jaren waren erg somber van toon. Dit jaar was de voorzitter positiever.

De heer Juncker zei vorig jaar nog dat Europa zich in een crisis bevond. Dit jaar geeft Juncker aan dat Europa weer vooruit kan kijken en weer ambities heeft te koesteren. Belangrijk noemt hij ook dat de eenheid binnen de EU wordt behouden. Dus geen kopgroep die sneller gaat en een andere groep die achter blijft. Dit scenario noemde hij zelf vorig jaar nog in een paper waarin de scenario’s voor de EU werden besproken.

Internationale handel

Zeer positief is ook dat Juncker veel aandacht besteedt aan internationale handel. Handel schept banen in Europa. Als de handel met 1 miljard toeneemt, staan daar 14.000 Europese banen tegenover. Juncker benadrukt dat in handelsverdragen altijd sprake moet zijn van een goede balans tussen de partners die het verdrag afsluiten. Te allen tijde moet er voor Europa voldoende voordelen uit een handelsakkoord voortvloeien.

Nieuwe onderhandelingen

Op korte termijn zullen nieuwe onderhandelingsronden starten met Australië en Nieuw Zeeland, zo kondigt Juncker aan. Net als alle andere mandaten in de toekomst worden de onderhandelingsmandaten met deze landen ook bekend gemaakt.

Investeringsbescherming

In de afgelopen jaren was de investeringsbescherming vaak een omstreden onderdeel in handelsakkoorden. Europa zal een poging doen dit te ondervangen door een aparte rechtsgang in te stellen dat deze zaken kan behandelen. Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan security in handelsakkoorden.

Institutionele wijzigingen

Juncker gooit ook een balletje op om de voorzitter van Europese Commissie en Raad samen te voegen. Nu zijn de taken verdeeld tussen Juncker en Tusk. Vooral naar het buitenland moet dit voor meer duidelijkheid zorgen. Nu is vaak onduidelijk ‘wie je moet hebben als je Europa belt’, zoals de Amerikaanse Minister van Buitenlandse zaken Kissinger ooit al zei.

evofenedex

evofenedex ondersteunt de heer Juncker in zijn aandacht voor internationale handel. Export is de motor van de Europese economie. Dat hij daarbij ook met name het MKB noemt is nog een bonus. Ook is het positief te constateren dat Europa weer vertrouwen uitstraalt. Alleen de Europese Commissie heeft immers de bevoegdheid met derde landen te onderhandelen. De European Shippers’ Council en evofenedex volgen de initiatieven van de Commissie en zullen deze waar mogelijk ondersteunen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder