14 oktober 2011

Gelders Platform Verkeer en Vervoer biedt knelpuntenkaart aan  

Woensdag 12 oktober heeft het Gelders Platform Verkeer en Vervoer (GPVV) “De koers voor de provincie Gelderland in 2011 – 2015” aangeboden aan de voorzitter van de commissie MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie) van de provincie Gelderland Albert Schol. In deze visie staan de verkeersknelpunten die volgens het bedrijfsleven deze coalitieperiode de aandacht verdienen.

Voor een aantal projecten is al geld gereserveerd, voor anderen moet nog een budget worden gereserveerd. Het oplossen van deze knelpunten levert volgens het GPVV een aanzienlijke bijdrage aan de bereikbaarheid en daarmee aan het economisch functioneren van de Provincie Gelderland.

Knelpuntenkaart

De kaart geeft op een overzichtelijke wijze weer waar zich de voornaamste verkeersknelpunten voordoen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Het GPVV deed vandaag de oproep om deze knelpunten nog in deze coalitieperiode op te lossen of de procedures daarvoor al in gang te zetten. Ook vroegen zij de provincie om in de Meerjarenbegroting rekening te houden met de nodige investeringen. Bij de komende begrotingsbehandeling kunnen daartoe de eerste stappen worden gezet. In de visie geeft het GPVV ook een aantal suggesties voor de financiering.

Gelders Platform Verkeer en Vervoer (GPVV)

Het GPVV is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: VNO-NCW Midden, MKB 

Nederland/Midden, Transport en Logistiek Nederland (TLN), EVO, Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Kamer van Koophandel Oost Nederland, Kamer van Koophandel Midden-Nederland en SER Gelderland.