Oplossing fileleed Haarlemmermeer-Bollenstreek stap dichterbij

Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en van Zuid-Holland hebben dinsdag 19 december het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren.

Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.

Advies overgenomen

Tijdens de planstudie is intensief overlegd met de Stuurgroep (de betrokken bestuurders) en de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek, waar wij als belangenvereniging een zeer actieve rol spelen. Wij zijn blij dat GS het advies van de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek volledig hebben overgenomen. De kern is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom, de ligging van alternatief Zuid, met een directe verbinding naar de Weerlaan. GS houden de mogelijkheid open de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Ook stellen GS een verbinding voor tussen Lisse Zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek. Dit zijn beide onderdelen van alternatief NOG Beter 2.0.

Inspraak

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief. Tijdens de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van GS te downloaden vanaf www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. De stukken zijn ook in te zien bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Inloopbijeenkomst

De provincies en hun partners organiseren dinsdag 23 januari van 17.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Belanghebbenden kunnen dan vragen stellen over de onderzoeken en het voorkeursalternatief en hun eventuele inspraakreactie delen.