02-07-2015 De Nederlandse regering heeft input gegeven voor de Midterm Review van het zogenaamde 'Witboek Transport'. Dit Witboek verscheen in 2011 en beschrijft de contouren van het beleid van de Europese Commissie op het gebied van transport.

De Commissie heeft aangekondigd een zogenaamde 'Midterm Review' van dit document voor te bereiden. De scope van deze review is niet duidelijk. De Commissie doet er alles aan de verwachtingen te temperen. Waarschijnlijk komt de Europese Commissie in de tweede helft van 2016 met voorstellen, na het Nederlandse voorzitterschap.

Nuttig

Het is juist nu nuttig aan de Europese beleidsmakers het standpunt te laten weten omdat het nu voor de Commissie nog mogelijk is rekening te houden met de input. De Nederlandse input legt sterk de nadruk op innovatie, een thema dat ook tijdens het Nederlandse voorzitterschap centraal staat. Binnen het onderdeel innovatie staat digitalisering centraal. Beide thema’s zijn erg belangrijk voor verladers. Zo juicht EVO Europese initiatieven voor een papierloos CMR toe.

Liberalisering

Verder worden voorstellen gedaan voor liberalisering van de markt op het gebied van lucht- en spoorvervoer. EVO zou hierbij nog wel een stapje verder willen gaan dan Nederland in het 'position paper' doet. Met name de steun voor het gedachtengoed van de liberalisering van de spoorwegmarkt had steviger mogen zijn, oordeelt EVOI.

Zorg heeft EVO bij de voorstellen over de sociale dimensie binnen de vervoersmarkt. Voor de verlader mogen deze niet leiden tot een lastenverzwaring. De liberalisering van de markt is één van de belangrijkste verworvenheden van de EU en daar moeten ondernemers van kunnen profiteren.

Opmaat

Al met al een goede opmaat voor het Nederlands voorzitterschap waarbij het noodzakelijk duwtje in de goede richting vaak gemakkelijker is te geven dan als 'gewone' lidstaat. Ook ESC, de Europese Verladersorganisatie, stuurt binnenkort haar standpunten naar de Commissie.