Opnieuw uitstel voor invoering DMS4

Douane onderzoekt mogelijkheid voor derde scenario, waarbij aangifte achteraf mogelijk is

20-11-2019  De Douane heeft onlangs het bericht naar buiten gebracht dat de Europese besluitvorming over de dataset die nodig is voor het Douaneaangiften Management Systeem4, opnieuw is vertraagd. Om ervoor te zorgen dat bedrijven alle benodigde softwareaanpassingen en de invoering hiervan kunnen realiseren, is de oorspronkelijk gestelde termijn van 1 juli 2021 nu verzet naar 1 juli 2022.

Het Douaneaangiften Management Systeem4 (DMS4) is de opvolger van het Aangifte Systeem (AGS) en vervangt de huidige twee aangifteprocedures: Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA). De Douane is medio 2019 begonnen met het informeren van GPA- en SPA-houders over DMS4. Zo werden tijdens bedrijfsbezoeken twee opvolgscenario’s aangeboden. Bedrijven kunnen het scenario kiezen, dat het beste bij hen past.

Het eerste scenario (A) staat voor de standaardaangifte zoals wij die kennen in AGS, met eventueel aangifte vooraf. Een vergunning is niet nodig. Bij het tweede scenario (B) kun je een vereenvoudigde aangifte doen. Hiervoor moet je wel een vergunning ‘Inschrijving in de administratie van de aangever’ (IIAA) hebben en realtime aanvullende aangiften versturen.

Mogelijk derde scenario

Het moeten kiezen tussen scenario A en B is bij veel bedrijven zwaar gevallen omdat zij na de douanebezoeken de gevolgen daarvan niet duidelijk in kaart konden brengen. De Douane gaat de komende tijd de mogelijkheid onderzoeken een derde scenario aan te bieden voor GPA- en SPA-houders, waarbij aangifte achteraf mogelijk is. Deze mogelijkheid zal in de vorm van een ‘sub-scenario’ waarschijnlijk meer bieden dan de oorspronkelijke andere twee scenario’s.

Venue

Ook het huidige aangiftesysteem voor e-commerce (Venue), waarin diverse e-commerce aangiftestromen zitten, moet worden omgezet naar DMS. Dit valt echter buiten de scope van het project DMS4. Hiervoor wordt binnen de Douane een apart traject opgezet. De Douane wil hiermee voorkomen dat de gebruikers eerst naar AGS moeten migreren en daarna naar DMS4.

Oponthoud voorkomen

Al met al is het belangrijk je bedrijfsprocessen goed te analyseren. Hoewel de dataset nog niet bekend is, zijn de mogelijke scenario’s in grote lijnen uitgeschreven. Waar vind je de logistieke uitdaging? Op welk moment in de logistieke keten zit mogelijk een douanecontrole? Welke maatregelen kun je treffen om oponthoud te voorkomen? Misschien heb je wel een AEO-vergunning en biedt deze minder fysieke controles. Ga daarom goed na waar je nu allemaal mee te maken hebt en wat voor gevolgen de komst van DMS4 op jouw bedrijfsprocessen zal hebben.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder