29-03-2016  Op 17 april begint een periode van een half jaar met bouwwerkzaamheden in Duitsland voor uitbreiding van de spoorcapaciteit vanaf Zevenaar. De meeste goederentreinen zullen dan worden omgeleid over andere grensovergangen.

Vertrouwen

De Stuurgroep Derde Spoor Duitsland, waarin EVO de verladersbelangen vertegenwoordigt, vertrouwt op ongehinderd spoorgoederenvervoer tijdens de bouw van het derde spoor in Duitsland. In 2015 hebben de eerste langdurige periodes van omleidingen plaatsgevonden en deze zijn in het algemeen goed verlopen.

Maatregelen

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de uitdagingen van de jaren daarna. Om overlast voor omwonenden langs omleidingsroutes zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zullen tijdig een aantal maatregelen nodig zijn. Door een wijziging in de Netverklaring zullen gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute geleid worden.

Ongehinderd vervoer

De stuurgroep Derde spoor Duitsland ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet, waarbij de gestelde doelen wederom uitgangspunt zijn: ongehinderd spoorgoederenvervoer waarbij overlast voor omwonenden, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.