29-10-2013 Het kabinet heeft met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een begrotingsakkoord gesloten voor 2014. In dit Herfstakkoord zijn de accijnsverhogingen op diesel en lpg blijven staan. Deze week konden alle partijen in de Tweede Kamer op de belastingplannen uit dit akkoord reageren.

Oppositie

De oppositiepartijen staan alle zeer kritisch tegenover de voorgenomen accijnsverhoging op diesel en lpg. Volgens CDA, PVV, SP en 50Plus heeft staatssecretaris Weekers van Financiën te weinig onderzoek gedaan naar de effecten van de accijnsverhogingen. De weglekeffecten worden volgens de oppositiepartijen niet door Weekers onderkent en rekent de overheid zich dus rijk. De partijen hebben de staatssecretaris gevraagd hier duidelijkheid over te geven.

Ongeoorloofde kostenverhoging

EVO is fel gekant tegen een accijnsverhoging op diesel. Eigen vervoerders en verladers krijgen door een verhoging van dieselaccijns te maken met een kostenverhoging die in moeilijke economische tijden ongeoorloofd is. Daarnaast rekent de overheid zich volgens EVO eveneens rijk, omdat in Nederland de dieselprijs na deze verhoging op 1 januari 2014 hoger is dan Duitsland. Op voorhand staat vast dat de geraamde opbrengst van 230 miljoen euro in 2014 voor de schatkist lager uit zal vallen.

Debat

Het debat over het Belastingplan gaat volgende week verder. De staatssecretaris zal op 4 november alle vragen van de Tweede Kamer hierover beantwoorden. EVO doet daar uiteraard verslag van.