Diverse organisaties Oost-Nederland sturen brandbrief om situatie N35

Leestijd 2 minuten

19-06-2020  Een brede coalitie van ondernemersorganisaties, waaronder evofenedex en regionale overheden, heeft in een brandbrief een dringende oproep aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gedaan om op korte termijn werk te maken van de verbreding van de N35. De organisaties reageren daarmee op de antwoorden van de minister op  vragen van de Tweede Kamer over de N35.  

De N35 is de belangrijkste schakel tussen twee economische topregio’s in Oost-Nederland, regio Zwolle en regio Twente met respectievelijk 780.000 en 625.000 inwoners. Deze regio’s kennen krachtige bedrijven in sectoren zoals de (maak)industrie, handel en logistiek. De verkeerssituatie op de N35 laat echter zeer te wensen over. De weg is nog grotendeels enkelbaans met verkeerslichten, gelijkvloerse kruisingen en spoorwegovergangen die zorgen voor een slechte doorstroming en een grotere kans op ongevallen. Uit onlangs uitgevoerd verdiepend onderzoek door Rijkswaterstaat en de provincie blijkt dat verbreding naar 2X2 rijbanen de beste optie is voor de aanpak van de knelpunten op de N35.

Slechte verkeerssituatie

Regionale overheden en evofenedex vroegen regelmatig aandacht bij de politiek voor de slechte verkeerssituatie van de N35. In breed gesteunde moties van de Tweede Kamer werd het kabinet in 2018 en 2019 opgeroepen om de N35 op te waarderen tot een 2x2-baans autoweg en zo spoedig mogelijk een knoop hierover door te hakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg de minister tevens  in het eerste kwartaal van 2020 bestuurlijke afspraken te maken met de provincie Overijssel.  Overijssel is bereid om met een bedrag van 120 miljoen fors mee te betalen aan het opknappen van de N35 en heeft een plan neergelegd voor een gefaseerde aanpak.

In de beantwoording aan de kamer stelt de minister pas later in het najaar bestuurlijk met de provincie te willen overleggen. Daarnaast stelt de minister dat er geen sprake is van een groot doorstromingsknelpunt. In de brandbrief doen de organisaties een dringende oproep aan de minister om aan de motie van de Tweede Kamer gehoor te geven.  Zij vragen de minister om op kortst mogelijke termijn in overleg te gaan met de provincie en nog in deze kabinetsperiode besluiten te nemen over de noodzakelijke investeringen in de Rijksweg 35.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder