Oproep aan Rijk en regio: ‘Kies voor oeververbinding Krimpenerwaard’

De verbinding kan de bereikbaarheid verbeteren

24-05-2019  Er moet een extra oeververbinding komen naar de Krimpenerwaard. Samen met Transport en Logistiek Nederland hebben we het Rijk en de regio Rotterdam daartoe opgeroepen. Naar onze mening kan alleen een nieuwe verbinding de Van Brienenoordbrug ontlasten en de bereikbaarheid van de Zuid-Hollandse gemeente verbeteren.

In november 2018 reserveerde het Rijk en de regio Rotterdam bijna 500 miljoen euro voor een extra oeververbinding. Nu ligt er de keuze of de oeververbinding naar Feyenoord City (Oost variant) of naar de Krimpenerwaard (Oost-Oost variant) gaat. Het bedrijfsleven heeft een duidelijke voorkeur voor de variant richting de Krimpenerwaard.

Bereikbaarheid Krimpenerwaard

Door een extra oeververbinding neemt de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard sterk toe en  neemt de reisafstand en de reistijd met de auto naar de regio Ridderkerk fors af. Ook is er minder reistijd naar de regio Capelle aan den IJssel, doordat er minder files ontstaan op de Algerabrug,  momenteel het drukste wegvak van Nederland. Het verkeer staat regelmatig muurvast op deze brug. Dit zorgt voor een verlate levering van goederen en is schadelijk voor zowel de handels- en productiebedrijven als de logistiek. In de toekomst neemt het verkeer naar verwachting aanzienlijk toe, waardoor de bereikbaarheid verder onder druk komt te staan. Ook heeft de regio nu maar één ontsluiting. Een nieuwe oeververbinding lost de problemen op de Algerabrug op en zorgt voor een robuuster netwerk, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit of een ongeval. De aanleg van de Feyenoord City-verbinding heeft geen positieve effecten op het verkeer in de Algeracorridor.

Van Brienenoordbrug

De oeververbinding naar de Krimpenerwaard zorgt ook voor een afname van het verkeer op de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. De A16 bij Rotterdam staat nu al in de top-20 duurste files van Nederland, blijkt uit onderzoek van TLN en ons, dat is gepubliceerd in de economische wegwijzer. Daarnaast is het één van de grootste knelpunten in de toekomst. Ook ontlast een verbinding naar de Krimpenerwaard het knelpunt A15/A16. De nieuwe oeververbinding naar de Krimpenerwaard is daarom van groot belang voor het bedrijfsleven.  

Binnenvaart ook voorstander

De voorkeur van de binnenvaart gaat ook uit naar de aanleg van een oeververbinding bij de Krimpenerwaard. Met deze verbinding varen schepen zonder hinder en vertraging door. De oeververbinding ‘Oost’ bij Feyenoord-City beperkt de manoeuvreerruimte van een schip om de bocht in de Nieuwe Maas te kunnen nemen en levert dus hinder op voor de binnenvaart. Bovendien regelt de belangrijke ‘Akte van Mannheim’ dat vaartuigen door geschikte openingen vrij en zonder belemmering onder bruggen kunnen doorvaren. Ook draagt hinder voor de binnenvaart op deze vaarweg niet bij aan de duurzaamheidsambities die het rijk heeft om de filevorming op de wegen tegen te gaan.

Brug Krimpenerwaard goedkoper

Volgens de berekeningen uit het onderzoek ‘Resultatennota pre-verkenningsfase MIRT – Oeververbindingen regio Rotterdam’ is een verbinding naar de Krimpenerwaard veel goedkoper dan een verbinding bij Feyenoord City. Zo kost een brug met twee-keer-twee rijstroken bij Krimpenerwaard ongeveer 433 miljoen euro en een brug bij Feyenoord City 449 miljoen euro. De geschatte kosten voor het openbaar vervoer is bij de verbinding ‘Oost-Oost’ zo’n 25 miljoen euro. Voor de ondergrondse metroverbinding bij Feyenoord City wordt het kostenplaatje geschat op 2,1 miljard euro en daar komt de OV-verbinding van 150 miljoen tussen het Zuidplein en de Kralingse Zoom boven op. Ook zijn er nog andere kostenposten. De kosten voor het vergroten van de capaciteit op de Algerabrug (twee-keer-twee), de N210 en de Rijnsingel kost circa 120 miljoen euro. Dat maakt de verbinding bij de Krimpenerwaard vele malen goedkoper.

Bron financiële cijfers: Resultatennota pre-verkenningsfase MIRT – Oeververbindingen regio Rotterdam, p.65, 72, 73.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder