EU-raadpleging open tot 15 november

Leestijd 1 minuut

16-09-2021  De Europese Unie wil de verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels herzien. Dit heeft de Europese Commissie toegezegd als onderdeel voor de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. Bedrijven en andere organisaties kunnen momenteel online hun mening geven.

Chemicaliën zijn essentieel voor ons welzijn, onze hoge levensstandaard en moderne gemakken. Ze worden gebruikt in zo’n beetje elke sector, waaronder gezondheidszorg, energie, mobiliteit en wonen. Veel chemicaliën hebben echter eigenschappen die de omgeving en onze gezondheid kunnen aantasten. De Europese Unie heeft daarom een duurzaamheidsstrategie voor chemicaliën opgesteld, die voor een betere bescherming moet zorgen. Om dit te bereiken is het nodig de bestaande verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (CLP-verordening) te actualiseren.

Voorstellen

Via een openbare raadpleging wil de Europese Commissie peilen hoe in de lidstaten gedacht wordt over mogelijke wijzigingen. Ideeën die worden overwogen, zijn bijvoorbeeld een nieuwe gevarenklasse voor hormoonontregelende stoffen, het toestaan van uitvouwbare etiketten, een informatieplicht voor importeurs en gebruikers in de keten richting poison centers en maatwerkregels voor etiketten op verpakkingen met te weinig ruimte.

Vragenlijst

Burgers, onderzoekers, bedrijven en andere organisaties kunnen nog tot 15 november 2021 hun mening geven door een online vragenlijst in te vullen. Ondernemersvereniging evofenedex zal hier in samenwerking met de Raad voor Arbo, Milieu en Gevaarlijke Stoffen gebruik van maken, maar roept leden ook op zelf aan de enquête mee te doen.