09-09-2013  EVO heeft samen met BBU en CBRB het initiatief genomen voor nieuwe bevrachtingsvoorwaarden voor de binnenvaart. De huidige voorwaarden stammen uit 1991 en zijn inmiddels verouderd.

Wederzijdse belangen

Uitgangpunt is een set voorwaarden die recht doet aan de wederzijdse belangen van de partijen bij een bevrachtingsovereenkomst. De voorwaarden worden aangevuld met een model charter, zodat de volledige overeenkomst tot één reisbevrachting snel en op eenvoudige wijze tot stand kan komen met een duidelijke weergave van rechten en verplichtingen.

Definitieve versie

In een kleine werkgroep is het afgelopen jaar gewerkt aan een eerste concept. Dat concept is nu klaar en BBU, CBRB en EVO nodigen leden die hun lading vaak of minder vaak per binnenvaartschip laten vervoeren, van harte uit op basis van eigen behoefte en ervaring mee te werken aan een definitieve versie.

Klankbordgroep

BBU, CBRB en EVO organiseren hiervoor op 30 september om 13.00 uur een klankbordgroep voor geïnteresseerde leden uit hun achterban. Deze vindt plaats in het Binnenvaarthuis, Vasteland 12E in Rotterdam.

EVO-leden kunnen zich aanmelden bij Pieter Meijer, e-mail p.meijer@evo.nl, telefoon 079 3467 278.