29-2-2012  Het innovatieprogramma van Logistiek topinstituut Dinalog biedt opnieuw financieringskansen voor bedrijven. Onlangs zijn daarvoor nieuwe oproepen opengesteld voor onderzoeks-, ontwikkelingss en demonstratieprojecten. Voor de projecten kunnen bedrijven maximaal 350.000 euro subsidie krijgen.

Bedrijven

De onderzoeksprojecten worden vooral getrokken door universiteiten en onderzoeksinstituten. Bij de demonstratieprojecten zijn het de bedrijven die het voortouw nemen. Projectvoorstellen voor demonstratieprojecten kunnen dit jaar doorlopend worden ingediend. De projecten moeten zich richten op het toepasbaar maken van nieuwe logistieke concepten of supply chain technieken voor toepassing in de praktijk.

Consortia

Bedrijven die een project willen indienen moeten dit doen in consortia van minimaal drie partijen waarvan tenminste één MKB onderneming en één kennisinstelling. Projectvoorstellen voor demonstratieprojecten kunnen (afhankelijk van het budget) tot eind dit jaar worden ingediend en zullen doorlopend door Dinalog worden beoordeeld.

Thema's

Dinalog heeft de volgende thema’s geselecteerd waar projecten die kans willen maken op financiering zich op moeten richten:
A Cross chain control center: regisseren van goederenstromen over individuele supply chains heen;
B Service logistiek: nieuwe logistieke concepten met betrekking tot after-sales, service en onderhoud voor met name de high tech industrie.
C Mainports in control: nieuwe logistieke concepten op het gebied van de verbinding tussen mainports en het achterland (regionale hubs, e-freight concepten, extended gates).
D Synchromodaal transport: flexibele vervoerswijzen op basis van samenwerking tussen modaliteiten (in tegenstelling tot concurrentie tussen modaliteiten).
E Supply chain finance: het vergroten van de kennis met betrekking tot het optimaliseren van de financiële keten en dat bijeenbrengen van finance en logistiek.
F Open ICT platform ten behoeve van naadloze informatie-uitwisseling tussen partijen in de keten.

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met Karin Jansen via +31 613 145 520 of per e-mail. De officiële oproep voor demonstratieprojecten en de benodigde formulieren vindt u op de website van Dinalog.