10-11-2015  Niet elke ondernemer kent de voorschriften waaraan voor het transport en de opslag van deze goederen moet voldoen. Bedrijfsadviseur Pascal Smetsers vertelt: ‘Een belangrijk pijnpunt is dat veel bedrijven niet eens weten dát ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen, want dat is niet alleen het geval als je bijvoorbeeld dertigduizend liter benzine vervoert, maar ook als je een doosje met spuitbussen van A naar B brengt.’

Complexe regels

Beleidsadviseur Thomas Reitsma vult aan: ‘Ik zou de complexiteit van de voorschriften voor de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen willen benoemen als een duidelijk pijnpunt. Veel ondernemers schrikken van wat er allemaal bij komt kijken als je werkt met gevaarlijke stoffen. De voorschriften laten zich ook moeilijk lezen, omdat het veelal technische informatie is die alleen echte kenners begrijpen. Eigenlijk kunnen alleen de experts interpreteren wat bepaalde regels betekenen voor een specifiek bedrijf.

Lastig

‘De regels worden ook nog eens regelmatig veranderd’, vult Smetsers aan als derde pijnpunt. Elke twee jaar wordt het zogeheten ADR, waarin de Europese regels staan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, aangepast. Ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), met de regels voor de opslag, wordt periodiek op punten herzien. Die voortdurende aanpassingen maken het lastig voor bedrijven die ermee te maken hebben; het inschakelen van een expert is dan zeker geen overbodige luxe.’

Verschillen per bedrijf

Pascal Smetsers nuanceert de pijnpunten overigens wel: “Het is natuurlijk logisch dat er per bedrijf verschillen zijn in de mate van hoe zij werken met gevaarlijke stoffen. Een chemische fabriek heeft andere verplichtingen dan een groothandel in cosmetica. En soms heeft men met een geringe aanpassingen in de bedrijfsvoering al helemaal voldaan aan de wetgeving.’

DGSPortal

Zo is er voor MKB-ers met gevaarlijke stoffen een eenvoudig hulpmiddel beschikbaar, de DGSPortal van Beurtvaartadres. Deze online tool helpt bedrijven in het samenstellen van gevaarlijke stoffen transporten die helemaal voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook bevat het een beknopte database waar bedrijven hun gevaarlijke stoffen assortiment in kunnen plaatsen. En dat helpt weer mee in het voldoen aan de PGS-15 regelgeving, die gaat over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Uiteraard is extern advies inwinnen bij twijfel altijd een verstandige stap. Leden kunnen altijd de EVO-ledenservice bellen voor advies in de omgang met gevaarlijke stoffen.“ besluit Smetsers.