Goed exportplan meer dan ooit nodig door corona

Leestijd : 4 minuten

2-9-2021  Sommige bedrijven zien export vooral als een middel voor omzetgroei, terwijl exporteren ook een vorm van risicospreiding is. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat wie voor zijn afzet afhankelijk is van één markt, eerder in de problemen komt dan wie zijn producten verkoopt in meerdere landen. Ook bedrijven die al jarenlang succesvol exporteren, zijn door de crisis en alle gevolgen daarvan geconfronteerd met bedreigingen die hun zwakke kanten blootleggen.

Met een gedetailleerd exportplan, dat je steeds evalueert en verbetert, ken je de zwaktes van je bedrijf en de bedreigingen. Hierdoor kun je weloverwogen en sneller schakelen bij problemen. Aan de andere kant weet je met een dergelijk draaiboek ook wat je sterke kanten zijn en waar je kansen liggen. Ook bestaande exporteurs doen er in deze snel veranderende, onzekere en ingewikkelde wereld vol dubbelzinnigheden verstandig aan hun plannen en werkwijze regelmatig tegen het licht te houden. Dat is ook hard nodig. Omdat circa een derde van ons bruto binnenlands product en van onze werkgelegenheid samenhangt met de export van goederen en diensten, is gestructureerd exporteren op basis van een goed onderbouwd exportplan een vereiste voor economisch herstel. 

Kritisch doornemen

Een gedegen exportplan begint bij een goed onderbouwde missie en visie. Staat jouw bedrijf na ruim anderhalf jaar corona nog voor dezelfde normen en waarden als daarvoor? Of zijn deze ijkpunten wellicht aangepast aan deze nieuwe tijd vol uitdagingen? Wat de visie betreft: zijn de doelen nog hetzelfde en is duidelijk hoe jullie die willen behalen? Meer praktisch gezien, is het raadzaam de exportlanden en distributievormen kritisch door te nemen. Want misschien haal je nog niet alles uit je bestaande markten of is het beter van bepaalde landen of regio’s afscheid te nemen om energie te kunnen steken in opkomende markten met interessantere kansen. Bekijk voor wat de distributiewijze betreft, of je niet te afhankelijk bent van een distributeur of agent en hoe het met de eigen vestigingen en lokale medewerkers gaat. Voor bedrijven die nog niet actief zijn met e-commerce, kan het interessant zijn hiermee te beginnen; direct via een eigen website of indirect via een e-commerceplatform als Amazon of Kaufland.de. Afhankelijk van je producten en diensten kan dit bovendien mogelijk heden bieden B2C te gaan exporteren in plaats van B2B.

Voor wie nieuwe landen en/of markten gaat betreden: zijn de entreestrategie en marketingmix die je al jaren gebruikt, nog wel optimaal om de doelen te bereiken? Doordat corona het reizen en het houden van beurzen nog steeds lastig maakt, moet je als marketingmanager nog meer dan voorheen digitaal up-to-date zijn. Focus bij dit alles niet alleen op je klanten maar ook op je eigen organisatie. Betrek het verkoopteam en de binnendienstmensen bij alle transities om ervoor te zorgen dat zij daar enthousiast en soepel in meegaan. Vergeet ook niet te checken of alles financieel en juridisch goed is afgedekt.

Aandacht voor logistiek

Door corona zijn wereldwijd allerlei logistieke problemen ontstaan. In Europa stonden vrachtauto’s vast bij grenzen en bij de containerlijnvaart zien we capaciteitsgebrek, vertragingen en ongekende prijsstijgingen. Besteed daarom in je exportplan ook aandacht aan logistiek. Zijn de vervoerskosten nog acceptabel of is het nodig een alternatief te gaan zoeken? Exporteurs die hun producten zelf produceren, hebben door de logistieke problemen soms te maken gekregen met een tekort aan grondstoffen of halffabricaten. Het wereldwijde tekort aan computerchips is daar een duidelijk voorbeeld van, dat veel bedrijven raakt.
Dit is ook het moment om je leveringscondities onder de loep te nemen. Zo zijn er sinds de brexit bedrijven die voor hun export naar het Verenigd Koninkrijk de ICC Incoterms® 2020 regel Ex Works hebben verruild voor Delivered Duty Paid. Zij zien dit als het verhogen van hun service om zich beter te kunnen onderscheiden. 

Samen met partners

Exportmanager Rob Baltussen van Kanters Special Products levert vloeibare voedingssupplementen aan de (intensieve) veehouderij. Hij werkt met al zijn grote klanten op basis van een goed uitgedacht plan, dat maandelijks of eens per kwartaal wordt besproken in een videocall. “Dit is een van de dingen die ik geleerd heb tijdens de opleiding Exportmanagement, die ik twee jaar geleden bij evofenedex heb gevolgd. Daarin doorloop je een stappenplan, waar je een goede markt- en distributeursanalyse uit kunt halen. Daarnaast heeft de opleiding mij geleerd hoe je met deze analyses samen met je handelspartner een beter praktisch plan kunt opzetten. Want een goed plan waar ook je partner mee akkoord is, is ontzettend belangrijk om te kunnen groeien. Ik heb dan ook veel aan de opleiding gehad. Momenteel ligt onze omzet op schema zoals in het plan beschreven. Dit is een verdubbeling van meer dan honderd procent vergeleken met twee jaar terug. Gezien de huidige marktomstandigheden zijn we daar heel erg tevreden mee.

Dit artikel is geschreven door exportconsultant Michel Disselhorst. Hij ondersteunt bedrijven bij het commerciële voortraject van hun exportproces en is bereikbaar via +31 (0)6 2281 9775 en m.disselhorst@evofenedex.nl. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.

Exportplan in 7 praktische stappen

Om zowel ervaren als beginnende exporteurs te helpen met het professionaliseren en opzetten van hun exportactiviteiten, biedt evofenedex de whitepaper ‘Exportplan in 7 praktische stappen’. Download dit hands-on stappenplan gratis via www.evofenedex.nl/exportplan.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder