06-09-2016  Logistiek managers hebben het druk. Storingen in de dagelijkse werkzaamheden moeten worden verholpen en dan moeten zij ook nog optimaliseringsslagen maken. En dat in een potentieel gevaarlijk gebied met een grote kans op ongevallen met gewonden en materiële schade. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Warehousing 2016. dat in opdracht van EVO is uitgevoerd.

Uitbesteden

Magazijnen van productie- en handelsbedrijven zijn nog grotendeels in eigen beheer, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Warehousing 2016 dat is uitgevoerd in opdracht van EVO. Uitbesteden gebeurt, maar nog niet op grote schaal; nog geen drie procent van de magazijnbeheerders die deelnamen aan het onderzoek laat weten dat uitbesteden aan een logistiek dienstverlener aan de orde is. Tachtig procent van de deelnemers noemt het onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Aan het onderzoek deden honderdvijftig beheerders van grotere magazijnen uit de EVO-ledenkring mee.

Optimaliseren

Volgens onderzoeker InfoResult geeft de uitslag een goede indicatie van de opvattingen bij deze magazijnbeheerders. Zo staat flexibilisering van arbeid volop in de belangstelling, maar dat betekent niet dat de mate van inzet van uitzendkrachten de komende jaren significant verandert. Met de huidige wetgeving zal het inschakelen van zzp’ers voor magazijnwerk beperkt blijven.

Optimalisering

De logistiek managers zijn volgens het onderzoek vooral bezig met verdere optimaliseringsslagen. Aanpassing in de organisatie van werkzaamheden en optimalisering van voorraadniveaus moeten leiden tot lagere operationele kosten, terwijl aanpassing van de processen moet leiden tot kortere leadtimes en betere leverbetrouwbaarheid.

Code

De resultaten van het onderzoek zijn onderdeel van de presentatie van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Die Code moet bedrijven een handvat bieden om de veiligheid in distributiecentra te verbeteren. Dat dat nodig is, blijkt uit het onderzoek. Ongevallen zijn niet ongewoon: bijna een derde van de bedrijven heeft de afgelopen drie jaar te maken gehad met een bedrijfsongeval en bij één op de vijf ongevallen was sprake van langdurig ziekteverzuim. Ruim tien procent zegt ongevallen met alleen materiële schade te hebben gehad.

RI&E

Veiligheid in magazijnen is een probleemgebied, stelt Daniëlle Gevers Deynoot vast. Zij is beleidsmedewerker bij EVO en betrokken bij de totstandkoming van de Code. “Voor de Code is de verplichte Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de basis, maar uit ons onderzoek blijkt dat een RI&E niet erg leeft. De uitkomsten laten zien dat 58 procent van de respondenten niet weet of een inventarisatie is uitgevoerd, of maar voor een deel van het bedrijf. Positief is wel dat vier van de vijf deelnemende bedrijven een omschreven veiligheidsbeleid heeft voor het logistieke proces.”

Congres

Het volledige artikel is terug te lezen in de september-editie van EVO Logistiek. De resultaten van het Nationaal Onderzoek Warehousing 2016 worden op 13 september gepresenteerd op het congres ‘Trends in Warehousing’, waar ook de Code Gezond en Veilig Magazijn wordt gepresenteerd. Bedrijven die aanwezig willen zijn tijdens dit evenement, kunnen zich hier gratis aanmelden.

Meer informatie over de Code? Houdt www.cgvm.nl in de gaten.