24-01-2013  Deze maand heeft EVO met een aantal organisaties uit de keten van bedrijven in de chemie gesproken over mogelijke verbeterpunten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In de gesprekken met Transport en Logistiek Nederland, VNCI en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zijn mogelijke knelpunten en oplossingen aan de orde gekomen. Uitgangspunt van EVO is daarbij de eigen rol en verantwoordelijkheid die partijen in de keten van bedrijven hebben.

Europese database

Met de organisaties wordt nu onder meer gesproken over manieren om grip te krijgen op de controle op vakbekwaamheid en adr-certificaten. Een Europese database zou daarbij een goed hulpmiddel kunnen zijn. De organisaties hebben afgesproken gezamenlijk naar oplossingen te zoeken door ‘best practices’ te delen en handleidingen te ontwikkelen.

Onlangs besteedde het TV-programma Zembla eveneens aandacht aan het wegvervoer van gevaarlijke stoffen en stelde dat er sprake zou zijn van missstanden bij dit vervoer.