07-04-2016  De Belgische verladersorganisatie OTM doet een beroep op de overheden in België om snel met alle betrokkenen een dialoog te starten over de tol en de problemen die daarbij zijn ontstaan. Ook verzoekt OTM een actieplan uit te werken om dit zorgwekkende probleem aan te pakken.

Voorspelbaar

De laatste weken zijn veel berichten verschenen over onder meer het gebruik van de tolkastjes (OBU’S), het niet goed functioneren van de hard- en software, late leveringen van OBU’s en callcenters die onvoldoende of niet bereikbaar zijn. “De huidige problemen waren dus voorspelbaar en dan is het ontbreken van enig noodscenario des te schrijnender”, aldus OTM.

Toezicht

Aan de hand van diverse berichtgeving kan volgens de Belgische verladersorganisatie ook worden afgeleid dat de ambtenaren, die moeten toezien op de correcte betaling, niet kunnen garanderen dat buitenlandse overtreders effectief worden beboet. “Er bestaat immers geen sluitende verbinding met buitenlandse databanken, waardoor een valsspelende eigenaar uit een Oost-Europees land alleen kan worden opgespoord als deze op heterdaad wordt betrapt.”

Blokkades

Verder heeft OTM “op geen enkele wijze begrip voor de blokkades die door ontevreden transportondernemingen worden georganiseerd. Deze vorm van protest draagt niet bij aan een oplossing.”

Kosten verladers

Door falende en/of ontbrekende apparatuur, gebrekkige of ontbrekende processen, afwezigheid van een noodplan en tot slot stakende vervoerders, stoppen de goederenstromen, stelt OTM. “Rechtzetten wat fout ging, zal weken duren en dit kost in de eerste plaats de verladers handen vol geld. Verladers waren begripvol over de km-heffing, maar zullen niet bereid zijn om alle geleden kosten zelf te dragen.”