05-12-2014  Verladers betalen momenteel een gunstige prijs voor luchtvracht. De sector kampt met een lage bezettingsgraad en concurrentie van andere partijen. De luchtvrachtsector probeert het tij te keren met een moderniseringsslag.

Dat is te lezen in het artikel ‘Overcapaciteit drukt prijs’ in het decembernummer van EVO Logistiek.

Volgens Nadia Menkveld, econoom bij ABN Amro, zit het tij de luchtvrachtsector de laatste tijd wat mee omdat volumes aantrekken. Tegelijk constateert ze dat structurele trends een risico blijven vormen voor de sector.

Bezettingsgraad

‘Vooral een lage bezettingsgraad en de concurrentie van andere partijen, zoals zeevrachtvervoerders, zijn een punt van zorg’, aldus Menkveld.

Joost van Doesburg, EVO-beleidsadviseur Luchtvracht, herkent deze situatie bij luchtvrachtvervoerders. Dit heeft volgens hem een gunstig effect op de tarieven. ‘Als gevolg hiervan betalen verladers momenteel een gunstige prijs voor luchtvracht en dat is vanuit hun perspectief goed nieuws.’

Compliment

Van Doesburg complimenteert de sector met de verbeteringsslag die wordt gemaakt. Lees het hele artikel ‘Overcapaciteit druk prijs’ in bijgaande pdf.