11-07-2017  De partijen die met elkaar het convenant milieuzones vrachtverkeer hebben afgesloten - de landelijke overheid, gemeenten en bedrijfsleven - hebben afgesproken het huidige regime voor milieuzones vrachtverkeer te verlengen tot en met 31 december 2019. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2019.

Sterk gemaakt

evofenedex heeft zich steeds sterk gemaakt voor deze verlenging. Dit schept duidelijkheid voor het bedrijfsleven voor de komende 2,5 jaar, aldus evofenedex. De dertien gemeenten die bij het convenant zijn aangesloten, zullen zich aan de lijst met afspraken houden. Zo wordt met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen een potentiële lappendeken aan maatregelen voorkomen.

Groen en bereikbaar

evofenedex maakt zich hard voor groene en bereikbare binnensteden, op een manier die aansluit bij het investeringsgedrag van bedrijven. Een verdere aanscherping van de toegangsregimes in steden op dit moment vertraagt mogelijk de investeringen in zero-emissie voertuigen in de toekomst, die de komende jaren op de markt beschikbaar komen.

Doel

Doel van de gezamenlijke partijen is om in 2025 zero-emissie stadsdistributie te realiseren. In dit kader maakt evofenedex zich sterk voor een landelijk loket voor ontheffingen en privileges voor ondernemers.