28-08-2013 (update)  De overeenkomst is nu ook in Staatscourant 2013, 23447 gepubliceerd, met inbegrip van een vertaling van de nieuwe verpakkingsinstructies P908 en LP904.

Meer informatie staat op de kennisbank

15-08-2013  Nederland heeft een overeenkomst ondertekend met voorschriften over hoe beschadigde en defecte lithiumbatterijen en -cellen moeten worden vervoerd. Het gaat om stoffen met de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.

Verpakkingsinstructies

De voorwaarden hebben betrekking op onder meer verpakkingsinstructies en opschriften op de verpakkingen. De overeenkomst is geldig tot en met eind 2014. Daarmee loopt Nederland alvast vooruit op een nieuwe bijzondere bepaling die ingaat per 2015.

Meer informatie over de overeenkomst is te vinden op de website van UNECE, of download de overeenkomst.